Doporučení MŠMT

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vítá výstupy projektu STAWEBNICE, které představují potřebnou spolupráci zaměstnavatelů a škol. Pozitivní stránku aplikace STAWEBNICE spatřujeme také v tom, že ji lze využít jak v samotných hodinách při výkladu odborné látky, tak v rámci samostudia. Výstupy naplňují záměr koncepčních strategických dokumentů k digitalizaci obsahu vzdělávání a přináší učební texty, které mohou být velmi dobře a operativně aktualizovány. Žáci skupiny oborů vzdělání Stavebnictví se tak mohou formou 3D obsahu průběžně seznamovat i s nejnovějšími technologiemi.  Právě to jim přináší předpoklady zvýšit své kompetence pro trh práce a naplnit aktuální potřeby zaměstnavatelů.“

Mgr. Jan Mareš, MBA, náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.