Omítání

Při omítání se omítka nanáší na připravený podklad v rovnoměrné vrstvě. Po nanesení se povrch srovná trapézovou latí ve třech směrech tak, aby se odstranily veškeré nerovnosti na povrchu omítky. Při strojním omítání se běžně nepoužívají omítníky, jako vodítka pro svislost slouží pouze ocelové profily osazené na rozích zdiva. Omítníky lze použít v případě zvýšených požadavků na rovinnost zdiva, např. omítky pod velkoformátový obklad. Po ztuhnutí se povrch zpracuje způsobem odpovídajícím druhu omítkové směsi.

Jednovrstvé omítky se zrnitým povrchem

Na povrchu omítky se, po ztuhnutí, seříznou nerovnosti ostrou latí tvaru písmene V, následně se povrch roztočí hrubým houbovým hladítkem a po krátké přestávce strukturuje jemným houbovým hladítkem. Tím dojde k vytvoření rovnoměrné struktury se zrnem.

Jednovrstvé omítky s hladkým povrchem

Na povrchu omítky se, po ztuhnutí, seříznou nerovnosti ostrou latí tvaru písmene V, následně se povrch roztočí hrubým houbovým hladítkem, aby se vytvořil šlem, který se následně vyhladí širokou fasádní špachtlí.

Jádrové omítky

Povrch se po ztuhnutí seškrábne mřížovým škrabákem tak, aby se odstranila nesoudržná vrstva povrchového šlemu a povrch se zároveň vyrovnal od případných tahů latí.

Štukové omítky

Štukové omítky se nanášejí na seškrábnutý povrch jádrové omítky ručně za pomoci hladítka. Tloušťka vrstvy odpovídá přibližně 2 mm. Po nanesení a krátké přestávce se povrch strukturuje filcovým nebo houbovým hladítkem.

Pastovité ušlechtilé omítky

Pastovité ušlechtilé omítky se nanášejí na seškrábnutý povrch jádrové omítky ručně za pomoci nerezového hladítka v tloušťce odpovídající velikosti zrna omítky. Povrch se před nanesením omítky penetruje systémovým základním nátěrem. Po nanesení se povrch strukturuje plastovým nebo houbovým hladítkem.

Fotogalerie

Provádění adhezního základního nátěru na betonový podklad
Provádění adhezního základního nátěru na betonový podklad
Strojní nanášení omítky
Strojní nanášení omítky
Srovnání nanesené omítky trapézovou latí
Srovnání nanesené omítky trapézovou latí
Zpracování povrchu jednovrstvé omítky houbovým hladítkem
Zpracování povrchu jednovrstvé omítky houbovým hladítkem
Zpracování povrchu jednovrstvé omítky jemným houbovým hladítkem
Zpracování povrchu jednovrstvé omítky jemným houbovým hladítkem
Seškrábnutí povrchu jádrové omítky mřížovým škrabákem
Seškrábnutí povrchu jádrové omítky mřížovým škrabákem
Provedení výztužné vrstvy se sklotextilní tkaninou
Provedení výztužné vrstvy se sklotextilní tkaninou
Provedení štukové omítky v interiéru
Provedení štukové omítky v interiéru
Provedení ušlechtilé omítky na fasádě
Provedení ušlechtilé omítky na fasádě

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.