Povrchové úpravy - Podlahy

Podlahy pro běžného uživatele stavby představují většinou pouze vrstvu, kterou na první pohled vidí, většinou se tedy jedná o nášlapnou vrstvu. Rozsah podlahového souvrství je však daleko větší a začíná tzv. hrubou podlahou, která bývá základovou deskou nebo stropní deskou nižšího podlaží. Skladba podlahového souvrství musí splňovat mnoho požadavků dle využití daného prostoru.

Rozdělení podlah

Podlahy lze rozdělit na dva základní typy:

 • Podlahy v bytové a občanské výstavbě, zatížení do 5 kN/m2

Jedná se o podlahy v běžných obytných a komerčních objektech, jako jsou rodinné domy, byty, nemocnice, kulturní objekty a podobně. Tomuto typu podlah se tato kapitola podrobně věnuje.

 • Podlahy průmyslové, zatížení větší jak 5 kN/m2

Jedná se o podlahy zejména v průmyslových objektech, kde se vyskytuje zvýšené zatížení vlivem skladování, pohybem manipulačních prostředků, zvýšený obrus 

Funkce podlah

Podlahy nám především umožňují užívání stavby. Jedná se o vrstvu, kterou bezprostředně využíváme – chůzí nebo pojezdem. Dále lze funkci rozdělit následovně:

Estetická

Každá podlaha vytváří určitý charakter daného prostoru.  Estetická funkce se přikládá hlavně poslední vrstvě podlahového souvrství, která je viditelná, takzvané nášlapné vrstvě.

Zde bývá kladen velký důraz na

 • použitý materiál
 • vzhled (barevnost a struktura povrchu)

Užitná

Užitná funkce podkladového souvrství zahrnuje zejména následující vlastnosti

 • přenesení užitného zatížení
 • požární odolnost
 • odolnost proti obrusu
 • skluznost
 • zvuková izolace
 • tepelná izolace
 • vodotěsnost
 • parotěsnost
 • paropropustnost

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.