Povrchové úpravy - omítky

Jak už název kapitoly napovídá, omítky (neboli malty pro omítání) už dnes nejsou chápány jako samostatné materiály, ale vždy o nich uvažujeme jako o součásti určitého systému, který danému materiálu zajišťuje jeho dlouhodobou spolehlivou funkci, a to i s ohledem na podkladní konstrukci.

První dům postavený v energeticky pasivním standardu bez dodatečného zateplení v ČR je postavený z cihel českého výrobce HELUZ.

Důležité body

Omítka je důležitým prvkem pro správnou funkci obvodových i vnitřních konstrukcí. Poskytuje zdivu ochranu před vlivy užívání a vlivy počasí. ČSN EN 13914-1 je normou pro navrhování a provádění vnějších omítek, shrnuje základní požadavky na podklad i na skladbu omítkových systémů

ČSN EN 13914-2 je normou pro navrhování a provádění vnitřních omítek, shrnuje základní požadavky na podklad i na skladbu omítkových systémů

ČSN EN 998-1 je norma pro průmyslově vyráběné omítkové směsi. Definuje požadavky a ukládá povinnosti k posuzování shody výrobků s požadavky normy.

Průmyslově vyráběné omítky jsou v současné době nejpoužívanějším druhem omítkových směsí. Mají jasně definované a kontrolované vlastnosti.

Staveništní omítky jsou omítky připravované na stavbě z prvotních surovin a jejich vlastnosti jsou výrazně ovlivněny kolísající kvalitou surovin a jejich těžko kontrolovatelným dávkováním.

Vhodnost podkladu je dána jeho vlastnostmi a vždy musí být posouzena před prováděním navrženého omítkového systému. Podklad určuje druh omítkové směsi a pouze vzájemný soulad stavebně fyzikálních vlastností zajistí dlouhodobou bezchybnou funkci omítkového systému.

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.