Výroba omítek

Omítkové směsi se skládají z mnoha součástí, které mohou výrazně upravovat vlastnosti jednotlivých směsí:

Hlavní součásti omítek jsou

 • kamenivo
  • písek
  • drcený vápenec
 • pojivo
  • vápno
  • cement
  • sádra
  • jíl
  • organické (disperze)
 • aditiva
  • vylehčující přísady (EPS, Perlit)
  • hydrofobizační přísady
  • provzdušňovače
  • odvzdušňovače
  • vlákna (polypropylen, polystyren)
  • přísady zadržující vodu
  • přísady pro strojní zpracovatelnost

Omítky se dnes připravují zejména průmyslově ve výrobním závodu. Výhodou je jasné složení směsi, které je pod pravidelným dohledem, přičemž vlastnosti vyrobených produktů se pravidelně kontrolují v laboratořích. Takto vyrobené produkty odpovídají normě ČSN EN 998-1 a na základě shody s touto normou se označují CE štítkem s deklarovanými vlastnostmi daného materiálu.

Naproti tomu lze vyrábět omítky i přímo na staveništi tradičním způsobem.

Fotogalerie

písek
písek
drcený vápenec
drcený vápenec
vápno
vápno
cement
cement
sádra
sádra
jíl
jíl
EPS
EPS
Perlit
Perlit

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.