Technologie omítání

Zpracování omítek se dnes realizuje buď ručním způsobem, nebo strojním způsobem. Neznamená to, že by se omítky zcela prováděly strojem, nicméně hlavní část práce (míchání, doprava materiálu a aplikace na stěnu) se uskutečňuje omítacím strojem, který celý proces výrazně usnadňuje.

Realizaci strojních omítek lze ještě rozdělit na dva druhy, a to na strojní omítky prováděné z mobilní omítačky z baleného materiálu v pytlích a na strojní omítky prováděné z materiálu v zásobníkovém sile. U omítek prováděných ze zásobníkového sila jsou omítací stroje plně automaticky řízeny a nevyžadují samostatnou obsluhu.

Ruční omítání má a bude mít v zednickém řemesle stále své místo, protože ne všechny objekty jsou pro provedení strojních omítek vhodné. Zejména se ale jedná o práce malého rozsahu, kdy by sestavení omítačky zabralo více času než omítnutí plochy ručně.

 

Ruční zpracování omítek

 • míchání a dopravu materiálu zajišťují lidé
 • větší počet pracovníků (míchání malty, svislá doprava, vodorovná doprava)
 • nákladnější na pracovní síly
 • nízká produktivita práce
 • vhodné pro malé plochy
 • nelze dosáhnout technických parametrů strojních omítek, které jsou podmíněny strojním zpracováním (vzduchové póry, homogenita omítkové vrstvy)

Strojní zpracování omítek

 • míchání a dopravu materiálu zajišťuje automaticky řízený stroj – omítačka
 • výrazně nižší počet pracovníků pro provádění omítkářských prací (zpravidla 2–3)
 • levnější na pracovní síly
 • vysoká produktivita práce
 • stálá kvalita omítkových směsí – průmyslově připravené směsi

Fotogalerie

 -

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.