Přínosy proces BIM

Díky současným technologiím můžeme využít nástroje v podobě informačních systémů, čili systémů založených na zpracování a práce s informacemi. V jiných odvětvích zcela běžná praxe, v oblasti stavebnictví vnímáno často jako něco naprosto nového.

Hledání „jedné pravdy“ stojí často tým spoustu času. Je proto vhodné pracovat stále s jednou tzv. „sdílenou pravdou“. Pokud je vytvářený dokument součástí sdílené struktury v nástroji pro spolupráci, je mnohem efektivnější provádět opravy a dokument verzovat. Pro každého člena týmu je velmi transparentní zjistit poslední sdílený stav dokumentu, aniž by musel vyvolávat zbytečnou (často e-mailovou) komunikaci. Některé pokročilé nástroje umožňují vyvolat komunikaci ve formě chatu, komentáře nebo videohovoru nad konkrétním dokumentem a tím e-mail zcela eliminovat. Mít možnost pracovat s konkrétními daty dle předem nastavených pravidel a schémat, je zásadní pro efektivní a dlouhodobou správu dat. Důležitým aspektem je vyhledávání pomocí fulltext řetězců (popis, komentář apod.) nebo podle obsahu dokumentu, případně pomocí anotace nad tímto dokumentem.

Pro úspěšný přechod organizace na digitální procesy je užití informačních systémů zcela zásadní. Klíčovým systémem pro efektivní využití metody BIM je společné datové prostředí (CDE), což není nic jiného než specifický informační systém. Více najdete v kapitole Společné datové prostředí (CDE).

Abychom mohli využívat tyto systémy a informace z nich bez významnějších omezení, je třeba vše dobře mezi jednotlivými účastníky určit a popsat. A to především z hlediska kompetencí a zodpovědností. Toto řeší především BIM protokol a jeho přílohy, jakožto součást smluvního ujednání. Více najdete v kapitole BIM protokol.

V souvislosti s procesní stránkou BIM se často mluví o tzv. digitální transformaci organizace. Digitální transformace tedy znamená nastavit nový model práce organizace s integrací pokročilých technologií pro management informací.

Na obrázku je uveden příklad výměny dat a informací (vlevo „tradiční způsob“, vpravo využití digitálních procesů prostřednictvím informačního modelu stavby).

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.