Společné datové prostředí (CDE)

Společné datové prostředí (CDE) je centrálním zdrojem informací používaných k jejich shromažďování, správě a sdílení mezi všemi účastníky projektu. Vytvoření tohoto centrálního zdroje informací usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými účastníky projektu, jednoznačně definuje jedinou platnou verzi informace a pomáhá vyhnout se nedorozumění, duplicitě a chybám. CDE je informačním a komunikačním centrem, jenž by měl projekt doprovázet skutečně po celou dobu životního cyklu stavby a být nejen průběžně využíván jako archiv informací z fází přípravy a realizace, ale především dále aktualizován během provozní fáze. Avšak bez ambice nahradit současné expertní systémy (např. oceňování, správu majetku).

Prostředím CDE se rozumí společné prostředí pro jednu určitou organizaci, nikoliv společné prostředí (úložiště) pro všechny veřejné zakázky. Dle Koncepce MPO bude na každém zadavateli, aby si vybral, ve kterém CDE bude své projekty realizovat, a umožnil k němu řízený přístup všem jeho účastníkům.

Informacemi jsou v CDE rozuměny nejen veškeré dokumenty (např. digitální modely – obsahující grafické i jeho negrafické informace, 2D výkresová dokumentace, textové, tabulkové či naskenované dokumenty a další), včetně jejich alfanumerických informací (vlastností), ale i veškerá záznamy komunikace a procesy s nimi spojené, a to vše propojené na jediném místě.

Prvním informativním materiálem o problematice CDE je dokument „Společné datové prostředí (Common Data Environment – CDE) – Přehled atributů pro výběr“ z dílny Agentury ČAS, jehož cílem je seznámení se se základními vlastnostmi systému CDE. Poskytuje zadavateli souhrnně kvalifikované informace o atributech, tedy podstatných vlastnostech, které odlišují CDE od jiných informačních systémů a které by měl zadavatel při výběru zohlednit.

Rozdíl mezi DMS a CDE

CDE jako relativně nové pojmenování informačního systému má pevný dlouholetý základ právě v systémech DMS (Document Management System). Kvalitní a obecně implementovatelný systém DMS splní významnou část požadavků, jen kromě oblasti byť základní práce s digitálním modelem stavby (BIM modelem). To je nejvýznamnější nadstavba a funkcionalita CDE oproti DMS. Avšak právě tato nadstavba omezuje možnost uvažovat o tom, že kvalitní DMS lze prohlásit za CDE.

Vyspělejší CDE systémy dále, na rozdíl od DMS systémů, mohou nabízet rozličné specifické funkcionality využitelné v různých fázích životního cyklu stavby. Mezi ně mohou patřit různé typy a funkce spojené s předávacími protokoly, jejich verzování a vypořádání, žádosti o informace (RFI) či změnové řízení a jeho vypořádání. Tyto funkcionality však, na rozdíl od podpory digitálních modelů, lze v některých obecných DMS implementovat.

Společné datové prostředí
Společné datové prostředí

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.