Pilíře metody BIM

Základní aspekty metody BIM vycházejí z již schválené Koncepce BIM (viz kapitola Situace v ČR). V rámci dohody Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj byla pověřena Českou agenturu pro standardizaci ustanovením a vedením nové meziresortní pracovní skupiny. Cílem skupiny je navrhnout definici a legislativní zakotvení povinnosti využívat metodu BIM pro veřejné zadavatele pro nadlimitní zakázky financované z veřejných rozpočtů. Členy této pracovní skupiny jsou i reprezentanti Ministerstva dopravy, jelikož jím řízené organizace patří mezi nejvýznamnější investory na českém stavebním trhu.

Mezi základní pilíře metody BIM patří:

  1. Vytvoření informačního modelu stavby zpracovaného v jednotném datovém standardu (DSS);
  2. Smluvní zajištění pravidel pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu prostřednictvím BIM protokolu, obsahující i BIM Execution Plan (BEP) pro všechny členy projektového týmu a jejich případné subdodavatele;
  3. Použití společného datového prostředí (CDE) jako hlavního zdroje sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují a poskytují informace a veškeré dokumenty mezi členy projektového týmu.

BIM protokol a společné datové prostředí budou definovány volněji. To znamená pouze základní charakteristiky a soupis požadavků na daná řešení, avšak bez nutnosti použít konkrétní metodiky připravované agenturou ČAS. Tyto metodiky budou prostřednictvím agentury zadavatelům k dispozici, ale nebudou pro ně povinné.

Naproti tomu povinné bude Vytvoření informačního modelu stavby podle DSS připravovaného a spravovaného agenturou ČAS, v rámci plnění opatření uložených usnesením vlády číslo 682 z roku 2017.

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.