Plastová okna –⁠ těsnění

Tepelná izolace plastových rámů není předurčena jen počtem komor a stavební hloubkou. Intenzivní ztráta tepla se odehrává ve spáře, kde se setkává okenní rám s okenním křídlem. Jedná se o tzv. funkční spáru, ve které jsou umístěny uzavírací body kování a která zajišťuje odvod kondenzační vody přes odtokové kanálky ven do exteriéru. Otvory jsou nutné pro odvodnění, ale zároveň v zimním období snižují teplotu ve funkční spáře, která ochlazuje interiérovou stranu rámu. U základních těsnicích systémů používáme dorazová těsnění na rámu a na křídle. V případě požadavků na lepší tepelněizolační vlastnosti doporučujeme použít systémy s přidaným středovým těsněním Synego a Profi Line. Působením větru na prvek dochází k odtlačení okenního křídla od rámu a tím také ke ztrátě těsnosti. Při běžném provedení, kde je středové těsnění zatěsněno dorazovým těsněním, je při odtlačení křídla způsobena netěsnost všech 3 rovin těsnění. Okenní prvky Sulko s pružnou středovou lamelou zajistí při odtlačení křídla přitisknutí pružné lamely na křídlo a zachování těsnosti prvku.  Toto středové těsnění drží studený vzduch daleko od interiérové strany rámu a tím nedochází k jejímu ochlazování. Středové těsnění navíc brání zatékání kondenzátu a srážkové vody hnané deštěm do prostoru s kováním a na interiérový parapet.

Těsnění plastových oken
Obr. Těsnění plastových oken

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.