Překlady stavebních otvorů

Překlady stavebních otvorů v obvodovém a nosném zdivu

Nejdůležitější pro uložení překladů je dodržení minimální délky uložení a usazení překladů do maltového lože tl. min. 6 mm.

Použitelnost nosných překladů HELUZ 23,8 podle jejich délky

  • u - délka uložení překladu měřená od hrany ostění stavebního otvoru
  • qd - návrhová hodnota přípustného rovnoměrného zatížení bez vlastní tíhy

Fotogalerie

Před uložením překladů v obvodovém zdivu se připraví maltové lože tl. min. 6 mm. Maltové lože může být v místě uložení překladů i průběžné, pokud je provedeno z tepelněizolační malty HELUZ TREND.
Před uložením překladů v obvodovém zdivu se připraví maltové lože tl. min. 6 mm.
Překlady se uloží min. ve dvou pracovnících do požadované polohy.
Překlady se uloží min. ve dvou pracovnících do požadované polohy.
Po uložení překladu se zkontroluje jeho správná poloha vůči okolnímu zdivu.
Po uložení překladu se zkontroluje jeho správná poloha vůči okolnímu zdivu.
Připravíme si správnou tloušťku tepelné izolace pro vložení mezi překlady.
Připravíme si správnou tloušťku tepelné izolace pro vložení mezi překlady.
Mezi překlady se vloží podložka z tepelné izolace stejné výšky jako maltové lože. Maltové lože může být v místě uložení překladů i průběžné, pokud je provedeno z tepelněizolační malty HELUZ TREND.
Mezi překlady se vloží podložka z tepelné izolace stejné výšky jako maltové lože.
Mezi překlady se vloží tepelná izolace.
Mezi překlady se vloží tepelná izolace.
Sestavu překladů zajistíme stažením pomocí vázacího drátu minimálně ve dvou místech – přibližně ve vzdálenosti 30 cm od ostění stavebního otvoru.
Sestavu překladů zajistíme stažením pomocí vázacího drátu minimálně ve dvou místech – přibližně ve v ...
Mezeru mezi překlady a zdivem vyplníme dořezem cihly a styčné spáry promaltujeme tepelněizolační maltou.
Mezeru mezi překlady a zdivem vyplníme dořezem cihly a styčné spáry promaltujeme tepelněizolační mal ...
Ve vnitřní nosném zdivu se překlady ukládají do maltového lože tl. min 6 mm. Musí se dávat pozor na správnou výšku nadpraží s ohledem na výšku stavebního otvoru a výšky čisté podlahy!
Ve vnitřní nosném zdivu se překlady ukládají do maltového lože tl. min 6 mm. Musí se dávat pozor na  ...
Nosné roletové a žaluziové překlady HELUZ se ukládají do maltového lože z tepelněizolační malty HELUZ Trend tl. min. 6 mm. Minimální délka uložení těchto překladů je 200 mm.
Nosné roletové a žaluziové překlady HELUZ se ukládají do maltového lože z tepelněizolační malty HELU ...

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.