Ztužující věnce

Ztužující věnce zajišťují potřebnou tuhost konstrukcí zejména ve vodorovné rovině. Přenášejí rovněž účinky od vodorovného zatížení konstrukcí (např. od působení střechy, větru, zemního tlaku, apod.). Provedení ztužujících věnců musí odpovídat navrženému záměru v projektové dokumentaci. Vždy se musí dbát zejména na správné vyztužení a kvalitu betonu. Další konstrukce se mohou zhotovit až po dosažení dostatečné pevnosti betonu ve ztužujících věncích.

Fotogalerie

Uspořádání detailu ztužujícího věnce v obvodovém zdivu pod budoucí pozednicí krovu.
Uspořádání detailu ztužujícího věnce v obvodovém zdivu pod budoucí pozednicí krovu.
Detail na uspořádání výztuže v rohu ztužujícího věnce.
Detail na uspořádání výztuže v rohu ztužujícího věnce.
Zhotovený ztužující věnec. Beton se doporučuje volit pevností třídy C 20/25.
Zhotovený ztužující věnec. Beton se doporučuje volit pevností třídy C 20/25.
Pro zhotovení ztužujících věnců se mohou použít cihelné tvarovky ve tvaru U, které tvoří ztracené bednění. Jejich použití zaručuje cihelný podklad pro omítku. Cihelné tvarovky U se ukládají na maltu pro celoplošnou tenkou spáru nebo na maltu.
Pro zhotovení ztužujících věnců se mohou použít cihelné tvarovky ve tvaru U, které tvoří ztracené be ...
.: Pohled na osazenou pozednici krovu budoucí střechy ukotvené do ztužujícího věnce. Ztužující věnce se „zatahují“ do kolmých obvodových i vnitřních stěn – podle projektové dokumentace.
.: Pohled na osazenou pozednici krovu budoucí střechy ukotvené do ztužujícího věnce.
Pohled na provedení ztužujícího věnce do cihelných tvarovek U.
Pohled na provedení ztužujícího věnce do cihelných tvarovek U.
Detailní pohled na uspořádání výztuže.
Detailní pohled na uspořádání výztuže.
Zhotovený ztužující věnec. Beton se doporučuje volit pevností třídy C 20/25.
Zhotovený ztužující věnec. Beton se doporučuje volit pevností třídy C 20/25.
Tvarovky U se dají využít jako ztracené bednění pro ztužující železobetonové prvky – překlady stavebních otvorů s velkým rozpětím.
Tvarovky U se dají využít jako ztracené bednění pro ztužující železobetonové prvky – překlady staveb ...

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.