Krytina z betonových tašek –⁠ důležité body

Základní podmínky pro použití střešních tašek

Podmínkou pro použití betonových tašek je dostatečný sklon střechy. Mezní (minimální) sklon krytiny (MSK) uvádějí výrobci ve svých technických podkladech. U betonové krytiny je mezní sklon většinou 12 °. 

Nezbytné prvky střešního systému Bramac 7 °
Nezbytné prvky střešního systému Bramac 7 °

Existují ale i výjimky. Např. společnost Bramac nabízí pro střechy s nízkým sklonem střešní systém Bramac 7 °. Jedná se unikátní ucelený střešní systém se skládanou krytinou, který je možné použít u šikmých střech se sklonem již od 7 °.

Výrobci ve svých technických podkladech také uvádějí tzv. bezpečný sklon krytiny. Bezpečný sklon krytiny (BSK) je sklon střešní plochy, při kterém je krytina v charakteristickém výseku střešní plochy bez prostupů a napojení, těsná proti volně dopadajícímu dešti a volně stékající vodě. Bezpečný sklon odpovídá příslušnému modelu betonových tašek. U většiny modelů je BSK 22 °. Neznamená to, že střechu nelze realizovat pod bezpečným sklonem. Ale v těch případech je potřeba počítat s tím, že bude nutné použít některé z tzv. doplňkových opatření. Např. zřídit celoplošné dřevěné bednění, zvolit typ střešní fólie vhodné na bednění, utěsnit perforace střešní fólie v oblasti kontralatí (perforace způsobené hřebíky pro připevnění kontralatí a střešních latí) apod.

Střešní fólie na bednění s utěsněním spojů a perforací v místě kontralatí
Střešní fólie na bednění s utěsněním spojů a perforací v místě kontralatí
Přednosti betonových tašek:
  • vysoká odolnost proti poškození mrazem – mrazuvzdornost
  • vysoká pevnost – mechanická odolnost
  • nízká nasákavost
  • přesnost, rovinnost a tvarová stálost
  • nehořlavost (betonové tašky zvyšují odolnost budov proti vnějšímu požáru)
Testování pevnosti betonových tašek ve výrobním závodě společnosti Bramac v Chrudimi

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.