Pokládka tašek – časté chyby

Příliš sražené tašky při pokládce

Ulomené rohy tašek z důvodu sraženého položení.

Nežádoucí nadzvedávání tašek z důvodu sraženého položení

Dalším nedostatkem pokládky betonové krytiny bez rozměření a svislého šňůrování je skutečnost, že tašky nesedí optimálně "na sobě". Tím se výrazně zvyšuje riziko zafoukání větrem hnaného deště nebo prachového sněhu pod krytinu. Při pohybu po střeše pak takové tašky prasknou, protože nejsou řádně podepřeny.

Nežádoucí roztažené položení. Ani toto tzv. "roztažené položení" není ideální, protože pak tašky při poklesu teplot vyskakují z vodních drážek.
Tzv. "Živelná pokládka" bez provedeného šňůrování kazí optický dojem při pohledu na hotovou střechu.

Nedostatečné délkové překrytí tašek

Častou příčinou zatékání vody pod tašky je nedostatečné délkové překrytí tašek. Prováděcí firma při realizaci položila namísto 18 řad pouze 17. Navíc byla chybně osazena okapnice, která odvádí případnou vodu ze střešní fólie. To se pak projevilo nežádoucím zatékáním vody přímo do zateplovacího pláště

Řezání betonových tašek

U střech s nárožím nebo úžlabím se nevyhneme řezání tašek. Tašky je ale třeba řezat na zemi. Pokud budeme řezat na střeše, usadí se na povrchu okolních tašek prach, který vzniká při řezání a pokud není odstraněn, může se na povrchu tašek vytvořit tzv. sekundární vápenný výkvět, jehož zmizení může (ve vazbě na místní klimatické podmínky) trvat od několika měsíců do několika roků. Má to negativní dopad na vzhled nové střechy.

 

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.