Pravidla pro montáž střešních oken

Pravidla při montáži střešních oken

Standardní střešní okno za normálních okolností splňuje základní požadavky. Jeho vhodným výběrem a popřípadě výběrem vhodného příslušenství lze jeho užitnou hodnotu výrazně zvýšit.

Při tvorbě projektu je nutno vzít v úvahu minimálně následující pravidla:

  • zdálenost mezi krokvemi ve střešní konstrukci je určující pro rozměr střešního okna, pokud ovšem nelze krokve přeříznout a instalovat nosníky. Nejprve tedy zkontrolujte, zda zvolená poloha a rozměry střešních oken odpovídají stávající střešní konstrukci nebo zda bude nutno řezat krokve (viz. Obrázek)
  • Výběr správného lemování – výběr se odvíjí od typu střešní krytiny a počtu oken. Tato fáze je pro správnou instalaci okna zásadní, a proto bychom měli respektovat montážní návod dodaný výrobcem.
  • Při výběru oken a lemování má též velký význam sklon střechy. Výrobky VELUX pro šikmé střechy lze obecně řečeno použít při sklonu střechy od 15° do 90°. Existují ale výjimky, a proto si vždy ověřte, zda lze vybrané výrobky použít pro daný sklon střechy.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.