Zásady pro výběr střešního okna

Zásady pro výběr střešního okna

Při volbě správného střešního okna je třeba vycházet z vlastní konstrukce budovy, požadavků jejích uživatelů a platných stavebních předpisů.

Bereme proto v úvahu:

 • druh využití místnosti,
 • dobrý výhled ve stoje a/nebo v sedě,
 • pohodlné ovládání (kyvné nebo výklopně-kyvné střešní okno),
 • požadavky na výšku parapetu,
 • svislá stěna (pokud v místnosti je),
 • optimální provedení ostění,
 • ustanovení stavebních předpisů.

V případě střešních oken umístěných v dosahu osob se výběrem okna snažíme dosáhnout dobrého výhledu ven vestoje i vsedě. Máme na paměti, že optimální výška okna závisí na sklonu střechy.

Obr. Optimální výška okna v závislosti na sklonu střechy.

Podle vnitřních dispozic pak můžeme volit:

 • kyvná střešní okna umožňují umístit přímo pod okno nábytek, aniž by tím bylo znemožněno ovládání okna

 

 • výklopně-kyvná střešní okna umožňují stát rovně přímo pod otevřeným oknem a vyhlížet ven; uživatel má dostatek místa nad hlavou a větší pocit prostoru. Okna tohoto typu jsou vhodná i jako nouzové únikové nebo přístupové cesty.

 

Jestliže je střešní okno umístěno mimo dosah, zvažte použití dálkového ovládání, které umožňuje ovládat okno i vnitřní a venkovní roletu či žaluzii např. pomocí ovládacího panelu.

Další aspekty, které musíme při výběru střešního okna zohlednit:

 • Spodní rám otvíratelného střešního okna musí být umístěn alespoň 0,8 m nad úrovní podlahy. V případě kyvných střešních oken umístěných pod touto úrovní lze použít zámky.
 • V obytných místnostech je nezbytný přísun čerstvého vzduchu pro zdraví a pohodu obyvatel. Střešní okna umožňují jak rychlou tak průběžnou ventilaci, která tyto požadavky splňuje. V kuchyních, koupelnách je zapotřebí použít doplňkovou nucenou ventilaci pro rychlý odtah velkého objemu vodních par. Je tedy nutno dodržovat požadavky stavebních předpisů, pokud jde o správnou kapacitu a typ ventilace dané místnosti na základě jejích rozměrů a využití.
 • Pro dostatečnou úroveň přísunu denního světla doporučujeme, aby plocha oken představovala alespoň 15 % podlahové plochy místnosti. (obrázek)

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.