Úvod

V této části interaktivní online učebnice se seznámíte se základním významem, principy a uplatněním digitálních informací o stavbě. Právě tzv. „digitální dvojče“ stavby je významnou součástí celkové digitalizace českého stavebnictví.

BIM, z anglického „Building Information Management“ (někdy též uváděno Building Information Modeling), představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu, tzv. management informací. V rámci metody BIM vzniká celkový informační model stavby (digitální dvojče), který slouží jako otevřená databáze informací o stavbě pro její návrh, provádění, užívání a provozování a vzájemné propojení těchto etap. Princip BIM spočívá zejména ve sdílení informací a vzájemné komunikaci v reálném čase ve společném datovém prostředí, k němuž mají přístup všechny zainteresované strany. Metoda BIM je významným prostředkem pro digitalizaci nejen českého stavebnictví.

V následujících kapitolách se naučíte terminologii, základními principy a aspekty této metody včetně konkrétních opatření, jak metodu BIM uplatňovat v rámci celého životního cyklu stavby. Obsah části digitální stavba je v souladu s aktualizovaným rámcovým vzdělávacím programem pro střední odborné školy stavebního zaměření.

Více o metodě BIM zapracované v aktualizaci RVP najdete v dokumentu BIM a aktualizace Rámcový vzdělávacích programů (RVP) k 1. 9. 2020.

Metoda BIM na středních odborných školách

Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání.  Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává k 1. září 2020 aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání. Aktualizace se týká i oborů vzdělání kategorie M, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obory se stavebním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie.

Jedná o následující obory vzdělání:

  • 36-47-M/01 Stavebnictví
  • 36-45-M/01 Technická zařízení budov
  • 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
  • 36-43-M/01 Stavební materiály

Na základě rámcových vzdělávacích programů a pravidel v nich stanovených si jednotlivé školy vytvářejí své realizační programové dokumenty – školní vzdělávací programy (ŠVP). Školy mají povinnost upravit školní vzdělávací programy (ve vazbě na aktualizace RVP) a zahájit podle nich vzdělávání nejpozději od 1. září 2022 počínaje prvním ročníkem.

Fotogalerie

Obr. 1: Ukázka práce v projekčním BIM softwaru
Obr. 1: Ukázka práce v projekčním BIM softwaru
Obr. 2: Ukázka práce v projekčním BIM softwaru
Obr. 2: Ukázka práce v projekčním BIM softwaru
Obr. 3: Vlastnosti a parametry navázané na materiál
Obr. 3: Vlastnosti a parametry navázané na materiál
Obr. 4: Digitální dvojče je virtuální kopií fyzického provedení
Obr. 4: Digitální dvojče je virtuální kopií fyzického provedení
Obr. 5: BIM model - jediný zdroj informací pro různé profese
Obr. 5: BIM model - jediný zdroj informací pro různé profese
Obr. 6: Porovnání vyhledávání ve fyzické podobě (technická příručka), elektronické podobě (pdf) a digitální podobě (načítáním z databáze)
Obr. 6: Porovnání vyhledávání ve fyzické podobě (technická příručka), elektronické podobě (pdf) a di ...

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.