Význam digitalizace ve stavebnictví

Digitální Česko a Stavebnictví 4.0

Vláda České republiky schválila již v říjnu 2018 průřezový strategický dokument Digitální Česko, který se týká veškerých dopadů digitalizace na hospodářství a společnost. Dokument je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Obsahuje tři pilíře (dílčí koncepce). Do „Koncepce Digitální ekonomika a společnost“, jednoho z pilířů, spadá iniciativa Stavebnictví 4.0.

Pilíře Digitální Česko
Pilíře Digitální Česko

Stavebnictví 4.0, někdy také označováno jako „4. průmyslová revoluce“ ve stavebnictví, představuje přechod od práce na „izolovaném“ počítači k využívání propojených počítačových systémů s využitím současných technologií. Obecně tento přechod označujeme jako digitalizaci stavebnictví.

Stavebnictví bývá často srovnáváno se strojírenstvím. Z pohledu digitalizace je odvětví strojírenství výrazně dále, stejně tak výkonnost a efektivita strojírenství je dle výsledků vyšší. Nicméně se jedná o naprosto odlišná odvětví. Stavebnictví je více fragmentované, každá stavba je jedinečná. Ve fázi návrhu a realizace je nutné každou stavbu řešit individuálně, v těchto fázích se stavba neustále mění a vyvíjí. Při tomto tvůrčím procesu vzniká veliké množství měnících se propojených informací, které je nutné sdílet s velkým množstvím účastníků v různých rolích, a proto digitalizace je zde významným přínosem přispívající ke kvalitě staveb. Teprve ve fázi provozní lze z pohledu času považovat stavbu za „neměnnou“, a právě proto se zde nabízí ještě vyšší využití potenciálu digitalizace, který může významně přispět k hospodárnému provozu stavby.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.