Elektronická a digitální data

Pro pochopení všech výhod, které digitalizace přináší do běžného života, je třeba pochopit rozdíl mezi elektronickými a digitálními daty.

Přínos elektronických dat je běžně znám v oblasti komunikace. Zasílání tiskovin konvenční formou je pomalé a neefektivní. Jen naskenováním tiskoviny a zasláním elektronickou formou ušetříme čas v řádech dnů. Asi nejrozšířenější formát používaný pro elektronickou komunikaci (předpokládejme, že běžný dokument = text, obrázek, graf apod.) je formát PDF patřící mezi takzvané kompozitní formáty. Jedná se o formát, který kombinuje vektorová a rastrová data. I když jsou elektronická data velkým přínosem, máji svá omezení. Nejsou zpravidla strojově čitelná.

Plně strojově zpracovávat, a tudíž automaticky zpracovávat lze pouze digitální data; data strukturovaná a standardizovaná. Mezi nejvhodnější digitální formáty patří dlouhodobě spravované otevřené formáty, které umožňují přenášet data mezi jednotlivými typy softwarových řešení bez ohledu na jejich poskytovatele. Příkladem může být formát XML.

Mezi základní výhody digitálních dat například patří:

  • Třídění a řazení obsahu,
  • porovnávání a ověřování obsahu,
  • selektivní výběr a vyhledávání dle kritérií,
  • propojování s dalšími zdroji atd.

Příklad:
Dokument = běžná strana technické zprávy
Strukturovaný formátovaný text převedený do elektronického formátu PDF. Jednotlivé části lze označovat, kopírovat (textově čitelná vrstva), případně anotovat (poznámky, zvýraznění apod.). Nicméně tím práce s obsahem dokumentu končí.

Pro další práci s obsahem je třeba použít digitální formáty (databáze), které umožní pomocí strojově čitelných dat obsah sdílet, přenášet, třídit a dále zpracovávat.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.