Standardizace – klíč ke sdílení informací

Současnou praxí ve stavebnictví je předávání informací ve formě tištěných výkresů a souvisejících dokumentů převážně jen ve formě papírové projektové dokumentace. Je zřejmé, že tento stav není pro zajištění konkurenceschopnosti a efektivity stavebního průmyslu udržitelný. Celá řada dat v rámci stavebních projektů vzniká nejčastěji ve formě tabulkových formátů, textových souborů a souborů v nativních formátech CAD programů apod. Tato data jsou nestrukturovaná, nelze je efektivně strojově zpracovávat a především nejsou sdílená.

Pro úspěšnou digitalizaci stavebnictví, efektivní práci s informačními modely staveb a management dat je základem stanovený a všeobecně respektovaný datový standard, který stanoví požadavky na data a zároveň stanovuje pravidla pro předávání a sdílení dat mezi účastníky stavebního projektu.

Všichni spolupracující na přípravě, provádění stavby, ale i při jejím následném provozu, by měli být schopni mluvit stejným jazykem. A to v konceptu digitálního dvojčete stavby znamená, nejen si rozumět při osobní komunikaci, ale i při komunikaci digitální, tedy datové. Základními stavebními kameny takového “digitálního jazyka” je datový standard a klasifikační systém a taktéž smluvní standardy.

Více najdete v kapitole Datový standard staveb (DSS).

Datový standard staveb (DSS)
Datový standard staveb (DSS)

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.