Konstrukce – základní pojmy

Konstrukce

Nosná konstrukce

Nosná konstrukce může být tvořena jedním konstrukčním prvkem, zpravidla je však tvořená z několika konstrukčních prvků, které jsou vhodně spojeny. Rozhodující funkcí nosné konstrukce je funkce nosná. Tato konstrukce přenáší veškerá zatížení do základové půdy.

Podrobnější informace o nosných konstrukcí najdete v kapitole Konstrukční systémy – dle nosné konstrukce. Příklady nosných konstrukcí jsou k vidění na následujících obrázcích. 

Nosná konstrukce zděná
Nosná konstrukce prefabrikovaná
Nosná konstrukce dřevěná

Kompletační (nenosné) konstrukce

Nenosné konstrukce mají rozhodující funkci jinou než funkci nosnou. Může se jednat o konstrukce dělící, tepelněizolační, akustické, estetické apod.

Jedná se především o:

Obvodové pláště
Kompletační konstrukce – Obvodový plášť
Příčky
Kompletační konstrukce – Příčky
Výplně otvorů
Kompletační konstrukce – Výplně otvorů
Podlahy
Kompletační konstrukce – Podlahy
Podhledy
Kompletační konstrukce – Podhledy
Střešní pláště
Kompletační konstrukce –Střešní pláště

Technické zařízení budov

Technické zařízení budov (TZB) označuje systémy a zařízení, které ovlivňují chod a užívání budovy. Jedná se především o rozvody instalací, vytápění/chlazení, osvětlení, výtahy, protipožární systémy apod.

Elektroinstalace
TZB – Elektroinstalace
Sanitární instalace
TZB – Sanitární instalace
Rozvod plynu
TZB – Rozvod plynu
Vytápění
TZB – Vytápění
Vzduchotechnika
TZB – Vzduchotechnika
Přiznané rozvody TZB
TZB – Přiznané rozvody

Funkční a technologické vybavení

Interiérové vybavení
Interiérové vybavení
Exteriérové vybavení
Exteriérové vybavení

 


Konstrukční systém

Konstrukční systém je celek, který je složen z navzájem propojených konstrukčních prvků a dílčích systémů, které vzájemně spolupůsobí a jsou ovlivněny vnějšími vlivy. Optimální konstrukční systém respektuje navrženou dispozici a zajišťuje dostatečnou únosnost a tuhost konstrukce po celou dobu životnosti a je navržen z konstrukčních prvků, jejichž rozměry jsou vhodně optimalizovány. 

Klasifikace konstrukčních systémů

Svislá nosná konstrukce Vodorovná nosná konstrukce Podle technologie provádění Podle materiálu
Charakter namáhání Konstrukční řešení
Sloupová Ohýbaná Nosníková Zděná Keramická
Stěnová Tlačená Desková Monolitická Betonová
Kombinovaná Tažená Visutá Prefabrikovaná Kovová
    Pneumatická Prefamonolitická Dřevěná
    Kombinovaná Kombinovaná Kombinovaná

Podrobnější informace k jednotlivým dělením v následujících kapitolách:

Konstrukční prvky nosných systémů

Sloup
Sloup
Stěna
Stěna
Deska
Deska
Trám/Průvlak
Trám
Příhradový nosník
Příhradový nosník
Víerendeelův nosník
Víerendeelův nosník
Oblouková konstrukce
Oblouková konstrukce
Klenba
Klenba
Skořepina
Skořepina
Lanová konstrukce
Lanová konstrukce
Rám
Tuhý rám
Jádro
Jádro

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.