Montáž oken –⁠ použití těsnících a komprimačních pásek

Moderní okna jsou jiná než ta před dvaceti lety. Změnily se materiály, zasklení a těsnění. A změnila se také montáž. Jestli se ještě počátkem 90. let používal na vyplnění spáry mezi okenním rámem a ostěním domu provazec a posléze jen běžná PU pěna, dnes jsou obě tyto metody pokládány za zastaralé a nevyhovující. A je tomu právě z důvodu dokonalejších materiálů a také rostoucích požadavků na úsporu energií. Montáž oken upravuje v ČR technická norma  ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování . Splnění této normy je zásadním předpokladem pro dlouhodobou funkčnost oken a dveří.

Příklad montáže okna –⁠ připojovací spára řešena pomocí těsnících a komprimačních pásek

1. Řádné provedení zděné konstrukce

Základním předpokladem pro zabudování stavební výplně je řádné provedení zděné konstrukce.

2. Zaměření stavebního otvoru na stavbě
Samotnou výrobu okenních a dveřních prvků předchází jejich skutečné zaměření přímo na stavbě. Je nutné zjistit reálnou stavební situaci a stanovit rozměření jednotlivých otvorů. Otvory měříme v jejich výšce (vlevo, uprostřed, vpravo) a v jejich šířce (nahoře, uprostřed, dole). Pro kontrolu měříme odchylky v úhlopříčkách. Pro výrobu oken nebo dveří je rozhodující nejmenší zjištěný rozměr.
Zaměření stavebního otvoru na stavbě
3. Příprava rámu před montáží – řešení uzávěru připojovací spáry
Těsnící pásky
Těsnící pásky
Komprimační pásky
Komprimační pásky
4. Montáž rámu okna
Montáž rámu okna
5. Rozmístění podložek
Rozmístění podložek
6. Kotvení rámu okna ke konstrukci

Veškeré síly působící na okna se musí bezpečně přenášet do staticky určité konstrukce. Umístění kotvicích prvků musí být navrženo a provedeno tak, aby bylo zabezpečeno přenesení sil od namáhání výrobku do konstrukce stavby a současně umožněny dilatační pohyby výrobku. Kotvení nesmí být umístěno proti spojům příčníků a sloupků výrobku. Pro přenesení veškerých sil působících na výplně otvorů užíváme tzv. kotvicí prostředky.

Vhodné kotvicí prvky

Při výběru a dimenzování kotvicích prvků se musí přihlížet k následujícím faktorům:

  • Hmotnost výrobku
  • Rozměry a materiál rámu s ohledem na teplotní délkovou roztažnost
  • Přídavné zatížení (např. od uzávěrů, slunečních clon, větracích zařízení)
  • Zatížení větrem (v závislosti na geografické poloze, velikosti výrobku a poloze a výšce zabudování)
  • Užitné zatížení (vzniklé používáním výrobku a provozem budovy)
Kotvení rámu okna ke konstrukci
Vhodné kotvicí prvky

Kotvicí prvky

Ukázka kotvících prvků
Kotvící prvky –⁠ zabudování
Turbo šrouby
Turbo šrouby
Pásové kotvy s hmoždinkou
Pásové kotvy s hmoždinkou
7. Osazení křídla okna
Osazení křídla okna
8. Vyplnění a začištění připojovací spáry
Vyplnění a začištění připojovací spáry

 

 

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.