Montáž oken –⁠ systémy WINS

Postup montáže systému WINS FLEX

1. Očištění podkladu

Drátěným kartáčem se očistí podklad od volných a nesoudržných částic stavebního materiálu. Podklad by měl být soudržný, čistý, zbavený mastnoty, prachu a jakýchkoliv látek, které by mohly zabránit dokonalé přilnavosti PU pěny nebo dalších produktů, které jsou součástí systému.

2. Oprava povrchu ostění

Výrazně poškozená místa ostění se vyspraví vhodnou maltou.

3. instalace okenního rámu do ostění

Okenní rám se mechanicky upevní k ostění. Pokud otvorová výplň není opatřena ochranou fólií, rám okna se před možným poškozením ochrání malířskou maskovací páskou.

4. Navlhčení pracovní plochy

Pracovní plocha se jemně navlhčí vodou použitím vhodného rozprašovače.

5. Aplikace PU PĚNY WINS

Do připojovací spáry se nanese PU pěna WINS Flex. Pěnou se vyplní celý prostor spáry.

Aplikace PU pěny WINS_01
Aplikace PU pěny WINS_02
Aplikace PU pěny WINS_03

6. Navlhčení pěny

V případě nízké vlhkosti vzduchu se jemně navlhčí povrch PU pěny.

7. Odstranění přebytečné pěny

Po úplném vyzrání PU pěny WINS Flex se odřízne přebytečná pěna. Pro odříznutí vytvrzené pěny se použije ostrý nůž, v opačném případě bude při řezání pěny docházet k tvorbě trhlin a defektů ve struktuře pěny.

Odstranění přebytečné pěny_01
Odstranění přebytečné pěny_02
Odstranění přebytečné pěny_03

8. Aplikace vnitřní kapalné fólie

Vnitřní kapalná fólie se nanese na povrch vytvrzené PU pěny na vnitřní straně připojovací spáry v minimální tloušťce 2 mm, přičemž by fólie měla přesahovat minimálně 3 mm přes povrch rámu otvorové výplně a minimálně 5 mm přes povrch ostění.

Aplikace vnitřní kapalné fólie_01
Aplikace vnitřní kapalné fólie_02
Aplikace vnitřní kapalné fólie_03

9. Aplikace vnější kapalné fólie

Vnější kapalná fólie se nanese v jedné asi 1 mm silné vrstvě. Kapalná fólie se nanese po celém povrchu PU pěny, přičemž se zachová přesah přes povrch rámu otvorové výplně asi 3 mm a přes povrch ostění asi 5 mm.

Aplikace vnější kapalné fólie_01
Aplikace vnější kapalné fólie_02
Aplikace vnější kapalné fólie_03

Konečný výsledek

Systém WINS FLEX
Systém WINS FLEX

 


Postup montáže systému WINS FIX

Zjednodušeně můžeme postup montáže systému WINS FLEX popsat čtyřmi kroky: příprava a očištění ostění, nanesení PU pěny, odříznutí přebytečné vytvrzené PU pěny a nanesení kapalných fólií.

Systém WINS FIX na rozdíl od systému WINS FLEX využívá k utěsnění vnější oblasti připojovací spáry těsnící komprimační pásku. Tento systém se zejména využívá při instalaci okna do zalomeného ostění při rekonstrukci stávajících budov.


WINS FLEX

WINS FIX

   
Pro nové a náročné instalace Pro výměnu a renovaci, včetně historických budov
   
Wins Vnější kapalná fólie Těsnící komprimační páska
Pastovitá hmota určená k přímému použití, vytváří pružnou paropropustnou a povětrnostním vlivům odolnou ochrannou vrstvu na vnější straně připojovací spáry. Těsnící komprimační páska WINS Fix na bázi polyuretanové pěny s otevřenými buňkami, zajišťuje vysoce flexibilní utěsnění připojovací spáry.
   
WINS FLEX PU pěna WINS FAST PU pěna
Vysoce vydatná pěna zajišťující dobrou tepelnou a akustickou izolaci. Vysoce vydatná pěna zajišťující dobrou tepelnou a akustickou izolaci.
   
WINS Vnitřní kapalná fólie WINS vnirřní kapalná fólie
Pastovitá hmota určená k přímému použití, vytváří pružnou parotěsnou vrstvu s výbornou přídržností k většině stavebních povrchů. Pastovitá hmota určená k přímému použití, vytváří pružnou, parotěsnou vrstvu s výbornou přídržností k většině stavebních povrchů.
Skladba systému WINX FLEX Skladba systému WINX FIX
Okno – WINS FLEX Okno – WINS FIX

Fotogalerie

 -
 -
 -
 -
 -

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.