Radon

Kategorie radonového rizika základových půd

Radonový index Třetí kvartil koncentrace radonu v podloží Cs [kBq/m3]
Vysoký Cs ≥ 100 Cs ≥ 70 Cs ≥ 30
Střední 30 ≤ Cs < 100 20 ≤ Cs < 70 10 ≤ Cs < 30
Nízký Cs < 300 Cs < 20 Cs < 10
Propustnost podloží nízká střední vysoká

Kategorie těsnosti proti radonu

1. kategorie těsnosti Kontaktní konstrukce s protiradonovou izolací a plynotěsně provedenými prostupy
2. kategorie těsnosti Kontaktní konstrukce s hydroizolací a s vodotěsně provedenými spoji a prostupy nebo z vodostavebního betonu
3. kategorie těsnosti Kontaktní konstrukce bez izolace s utěsněnými prostupy

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.