Design BIM

Pod pojmem Design BIM si můžeme představit vše okolo dat a informací, které souvisejí s vytvořením projektové dokumentace stavby. Pro efektivní práci a maximální výtěžnost informací o stavbě je třeba využívat potenciál digitálních dat a informací. V terminologii BIM jsou to takzvané digitální modely stavby (DIMS), které slouží jako základní databáze informací o stavbě pro její navrhování, realizaci a provoz po dobu životního cyklu, od prvotního konceptu po odstranění stavby. Reprezentují novou formu části výkresové dokumentace stavby obsahující grafické i negrafické informace. Pro efektivní práci se předpokládá přístup všech účastníků k modelu/zdroji v dané etapě, a to nejlépe v reálném čase.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.