Digitální dvojče stavby

Digitální dvojče představuje digitální reprezentaci fyzické „věci“ uložené v informačních systémech. Toto je jedna z obecných definic, které platí i pro oblast staveb. Zjednodušeně lze říci, že digitální dvojče je realistická digitální reprezentace stavby, včetně souvisejících procesů a systémů v jejich aktuálním stavu, které budou v budoucnu součástí modelu vystavěného prostředí. Cílem pro vlastníka stavby je mít Digitální dvojče stavby, protože tím získá možnost efektivněji stavbu provozovat a udržovat. Právě Digitální dvojče stavby je výsledkem důsledně prováděné metody BIM.

Digitální dvojče
Digitální dvojče

Digitální dvojče jedné stavby může naplňovat dvě formy:

  • Statická forma je ručně upravovaná, resp. naplňovaná v určité vhodné periodicitě v závislosti na etapě životního cyklu (stavby);
  • Dynamická forma je naplňovaná tokem dat z fyzické stavby/staveb či jejich částí.

Závislost dynamického dvojčete na statickém je zřejmá. Statická forma digitálního dvojčete je první výchozí podmínkou pro vznik digitálního dvojčete dynamického. A naopak, dynamické dvojče je závislé na své statické formě. Pro statickou formu digitálního dvojčete je nezbytnou podmínkou uměřená a důsledná aplikace managementu informací pomocí softwarových systémů, neboli metoda BIM.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.