Informační model stavby (IMS)

Představuje kompletní management informací o stavbě s využitím specifických softwarových systémů. Podle fáze stavby rozlišujeme projektový informační model a provozní informační model. Změny v projektovém informačním modelu ovlivňují v určitých bodech (předání stavby, příprava renovace) provozní informační model a naopak. Oba informační modely jsou vzájemně provázány.

Projektový informační model (PIM)

Informačních model vytvořený v průběhu návrhové, výrobní a realizační (nebo modernizační) etapy projektu. Při předání díla je informační model projektu základem pro tzv. Asset model (AIM). Proto musí reprezentovat to, co bylo opravdu postaveno, nikoliv co bylo projektanty zamýšleno. Pro management informací projektového informačního modelu využíváme společné datové prostředí (CDE).

Provozní informační model (AIM)

Informační model podporující údržbu, správu a provoz stavby, což je nejdelší a nejnákladnější fáze jejího životního cyklu. Slouží jako neustále aktualizovaný depozitář pro veškeré informace o stavbě důležitých pro její správu (facility management). Pro management informací provozního informačního modelu využíváme pokročilé systémy pro facility management (CAFM).

Dílčími součástmi informačního modelu stavby jsou digitální modely stavby (DIMS). Více najdete v kapitole Digitální model stavby (DIMS) podle DSS.

Informační model stavby – management informací o stavbě
Informační model stavby – management informací o stavbě

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.