Typy a výměna informací

Typy informací a jejich rozlišování lze vysvětlit na příkladu běžné fotografie. Hlavním účel pořízení fotky bude určitě vlastní grafický výstup. To je to, co dělá fotku fotkou a můžeme tedy označit jako grafickou informaci. Nicméně při pořízení fotky vzniká celá řada dalších informací. A některé mohou být velice užitečné jako například čas, poloha nebo autor. Tyto informace lze označit jako negrafické informace neboli tzv. vlastnosti (Metadata).

Grafické a negrafické informace na příkladu FOTOGRAFIE
Grafické a negrafické informace na příkladu FOTOGRAFIE

Grafické informace (data)

Vyjadřují kresbu, malbu, grafiku, 3D model, ale například i fotografie. Jakákoliv informace, která se získá z tvaru, pozice, umístění, měřítka, orientace apod. Mohou být ve formě vektorové nebo rastrové, vztahem, materiálu nebo textury.

Úroveň podrobnosti pro grafická data je nutné domluvit a stanovit, často se setkáváme se zkratkou  LOG (z anglického „Level Of Geometry“)

Příklad:
Umístění, tvar…
Grafická značka, zobrazení…
Materiál/povrch, textura…

Příklad grafických informací
Příklad grafických informací

Negrafické informace (data)

Ostatní informace, které nejsou vyjádřeny graficky ani s ní nemusejí vždy nesouviset. Slouží k popisu dílčích prvků modelu v podobě názvů, rozměrů, vlastnických vztahů, objemu apod. Mohou být vyjádřeny číslicí, písmeny, znaky apod. Mohou také vyjadřovat i časové informace popisující kvalitativní a kvantitativní charakteristiky stavby.

Úroveň podrobnosti pro negrafická data je nutné domluvit a stanovit, můžeme se setkat se zkratkou  LOI (z anglického „Level Of Information“)

Příklad:
Vlastnosti určené geometrií: objem, plocha…
Vlastnosti: požární odolnost, certifikace…
Charakteristika: pevnost, povrchová úprava…
Identifikace: klasifikace, umístění, dodávka…
Parametry: cena, záruka…

Příklad negrafických informací
Příklad negrafických informací

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.