Časté chyby – hrubá stavba

Rozdíl mezi dobře a špatně provedenou stavbou je zřejmý. 

Správně provedená stavba
Chybně provedená stavba

Aby byl výsledek optimální, vyvarujte se následujícím bodům:

1. Být nejchytřejší na stavbě a nedostatečná příprava.

Řádná příprava, sebevzdělávání, čtení projektové dokumentace, správná řemeslná praxe a komunikace je základem úspěšného podnikání!
Dělat chytrého, šetřit na materiálu, dělání si věcí podle svého, ulehčování si práce. Takovýto přístupu nevede ke spokojeným zákazníkům a ani k dobrému výdělku
a společenskému ohodnocení.

2. Snaha šetřit za každou cenu.

Vždy je dobré náklady na stavbu držet na uzdě. Používáním ucelených systémů lze ve výsledku vždy ušetřit a předat kvalitní dílo.  
Snaha šetřit na použitém materiálu za každou cenu často vede k celkovému prodražení stavby a nekvalitnímu dílu.

3. Nepoužívání vhodných pomůcek.

Používání správných pomůcek pro zhotovení zdiva je základem pro splnění předpokladu navrhovaných vlastností konstrukcí podle projektové dokumentace.
Používání „nestandardních“ pomůcek vede k častým  poruchám konstrukcí, sporům na stavbách, ztrátě zakázek,  nemluvě o možnosti poskytnout záruku za kvalitu zhotovených  konstrukcí.

4. Nedodržení převazby cihel

Cihly musí bát převázány o 0,4 x výška cihly, ideálně o 1/2. Minimální převazba je 95 mm v případě nebroušených cihel a minimálně 100 mm v případě broušených cihel. 
Nesprávná převazba cihel. Zdivo nemůže vykazovat pevnost, jakou deklaruje výrobce.

5. Nevyplňování styčných spár, kde není P+D.

Ukázka, jak mají vypadat perfektně opracované styčné spáry v obvodovém zdivu tepelněizolační maltou v místě dořezů cihel.
Neošetřené styčné spáry mají negativní vliv na pevnost zdiva, vznik tepelných mostů i vyšší náchylnost k trhlinám v omítce.

6. Nevhodně uložené překlady.

Správná délka uložení překladů, podmaltování a ošetření styčných spár je základem pro jejich správné zabudování.
Vše špatně. Překlad je vzhůru nohama. Nesprávný přesah překladu, v místě jeho uložení chybí potřebné podmaltování a ošetření styčných spár. Tyto vlivy zcela jistě povedou ke statickým poruchám konstrukce. Nosný překlad se vždy osazuje ve směru šipek vyznačených na překladu.

7. Nedostatečná ochrana zdiva před povětrnostními vlivy

Zdivo z cihel je nutné vždy chránit proti povětrnostním vlivům. Porušená této zásady často vede ke zbytečným komplikacím v návaznosti na další práce a užívání domu popř. k poškození mokrého zdiva mrazem.  

Mokré zdivo:

  • vede ke dlouhodobé zvýšené vlhkosti interiéru při užívání domu, může poškodit dřevěné prvky, napomáhá tvorbě plísní apod.)
  • zvyšuje se náročnost domu na vytápění
  • zpomaluje proces stavby (nutno počkat až zdivo vyschne a případně odstranit vápenné výkvěty)
  • znemožňuje včasné nanášení omítek
  • riziko poškození zdiva mrazem v době stavby

8. Nepoužívání asfaltového pásu před uložením stropní konstrukce

Použití asfaltového pásu tl. 3 mm je přínosné zejména z pohledu statiky a akustiky.
Nepoužití asfaltového pásu ve svém důsledku může vést k trhlinám ve zdivu zejména v rozích staveb. Dále dochází ke zhoršení akustických vlastností, dochází k většímu přenosu zvuku. Může dojít k nežádoucímu zatečení cementového mléka případně řídkého betonu do dutin cihel.

9. Kotvení a drážky. Nepoužívání základních postupů. Vrtání bez příklepu, používání bouracích kladiv…

Drážky se provádí vyříznutím cihel pomocí drážkovaček nebo úhlových brusek a vyklepnutím naříznutých cihel pomocí majzlíku.

Pokud vrtáme do cihel např. otvory pro kotevní prvky, tak vždy vrtáme bez příklepu.

Nerespektování zásad pro zhotovování drážek pro instalace vede v extrémních případech k totální destrukci zdiva. Stejně tak použití bouracích kladiv k vytváření drážek je nepřípustné.

Pokud vrtáme do cihel s příklepem, pak kotevní prvky ve zdivu málo drží a jsou většinou „pro ozdobu“.

POKUD NENÍ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACII UVEDENA KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE, JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT V AKUSTICKÉ STĚNĚ ROZVODY TECHNICKÝCH INSTALACÍ! 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.