Časté chyby – střechy

Nosné konstrukce šikmých střech musí být navrženy na normové hodnoty zatížení. Jedná se především o zatížení způsobené vlastní hmotností střechy, zatížení způsobené sněhem a zatížení způsobené větrem.

Zatížení střechy sněhem
Zřícení části střechy z důvodu zatížení sněhem
Stržení střechy horského objektu, způsobené orkánem Kyrill
Nevhodný přesah šikmé střechy ve štítové hraně

Zvýšenou pozornost je nutné také věnovat i přesahu střechy a přesah předem projednat. Volný přesah latí přes líc podpory může být nejvíce 200 mm. Dodatečné zvětšení přesahu střechy, jako na obrázku výše, je ze statického hlediska nepřijatelné. 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.