Časté chyby – okna

Špatně vyzděný otvor (chybí připojovací spára pro dilatování prvku) – při tepelném zahřátí plastových rámů není umožněno dilatování, prvek se roztahuje a dochází k jeho zkroucení.
   

Osazení prvku „z vodováhy“ (na obrázku šikmo od svislice) – špatná funkčnost otevíravých prvků.

   
Chybné přelepení připojovací spáry fólií (nepřelepení pásové kotvy) – hrozí riziko pronikání vlhkosti do tepelné izolace připojovací spáry a tím i její degradace. Také hrozí velké riziko vzniku plísní.
   
Používání natloukacích hmoždinek – natloukací hmoždinky nejsou vhodné pro kotvení vnějších výplní otvorů.
   
Osazení rámu bez podkladního profilu s nulovou připojovací spárou – poté nelze vložit vnější oplechování a vzniká detail s tepelným mostem v podlaze.
   

Nedostatečné větrání a vytápění v místnosti s vysokou vlhkostí způsobuje kondenzaci na zasklení a nezdravé prostředí pro bydlení. 

   

Chybějící vnitřní a vnější uzávěr připojovací spáry – tepelná izolace poté degraduje UV zářením a vlivem pronikání vlhkosti se stává nefunkční.

   

Výměna nových oken při zachování stávajícího oplechování -– okapový plech není zasunut do drážky okna, vznikla mezera a hrozí riziko zatékání vody pod rám.

   
 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.