Časté chyby – provádění ETICS

 • Příprava podkladu
  • Nesoudržný, mastný podklad
 • Lepení desek
  • Malá plocha nanesení lepidla na desku
  • Velká tloušťka aplikovaného lepidla
  • Nesprávná pokládka desek
   • Průběžné spáry
   • Absence „hokejek“ u otvorů
 • Kotvení desek
  • Použití nevhodného typu hmoždinky
  • Nevhodná délka hmoždinky
 • Provádění základní vrstvy
  • nedodržení celkové tloušťky
  • provádění ve dvou krocích
  • chybné umístění výztužné tkaniny (při povrchu izolantu)
  • nerovnost základní vrstvy
 • Provádění omítek
  • Chybné strukturování omítky
  • Použití různých šarží na stejné ploše (nesjednocení)
 • Aplikace za nevhodných klimatických podmínek
 • Chybné provedení detailů
  • oblasti rohů a míst se ztužujícími věnci a překlady
  • nadpraží, parapety a ostění oken či dveří
  • místa napojení balkonů, teras, či konzol a nosníků vystupujících z fasády
  • způsob osazení stropů do obvodových zdí
  • ventilační vývody a vyústění komínů do průčelí fasád
  •  provedení klempířských konstrukcí
  • způsob a místo ukončení ETICS v návaznosti na výškovou úroveň podlahy nejnižšího podlaží nad úrovní terénu
  • způsob úpravy terénu v místě styku s fasádou objektu
  • osazení , způsob kotvení drobných konstrukcí ( držáky dešťových svodů, popínavých rostlin, držáky hromosvodu, zemnící skříňky, elektroměry HUP..)
  • způsob kotvení ETICS k obvodové konstrukci
  • řešení soklů u objektů s provedenou sanací vlhkého zdiva

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.