Časté chyby – izolace staveb

V následující kapitole jsou představeny časté chyby při realizaci tepelné izolace v jednotlivých konstrukcích. Další chyby při provádění a realizaci nejdete v sekci VIDEA: Izolace staveb – časté chyby

1. Pokládka desek pěnového polystyrenu EPS
(zateplení podlahy, ploché střechy)

Jednotlivé desky EPS by se měly pokládat na sraz bez mezer mezi deskami. Mezery jsou místa, kde vznikají tepelné mosty, kterými uniká větší množství tepla.
Pro eliminaci tepelných mostů je vhodné pokládat desky EPS ve dvou vrstvách s posunem spár.

 Řešením je precizní práce při řezání a pokládce tepelného izolantu.

Chybné řešení: Mezera mezi deskami EPS vzniklá při pokládce
Chybné řešení: Mezera mezi deskami EPS vzniklá při pokládce
Chybné řešení: Mezera mezi deskami EPS vzniklá při pokládce

2. Vypěňování mezer mezi EPS deskami PUR pěnou

Vypěňování mezer mezi jednotlivými deskami EPS není správné řešení. PUR pěna nemá požadované mechanické vlastnosti (především pevnost v tlaku) jako tepelný izolant EPS. V těchto místech dochází k výraznějšímu stlačení skladby podlahy a mohou zde vznikat defekty.

Řešením je kvalitní pokládka EPS desek v celé ploše podlahy včetně všech detailů.

Chybné řešení: Mezery mezi deskami EPS nesprávně vyplněny PUR pěnou
Chybné řešení: Mezery mezi deskami EPS nesprávně vyplněny PUR pěnou
Chybné řešení: Mezery mezi deskami EPS nesprávně vyplněny PUR pěnou 

3. Nevhodné tvarovky EPS pro podlahové vytápění (zateplení podlahy)

Používání tvarovek a desek s nerovným povrchem s sebou nese při realizaci podlahy určitá rizika. Použití nevhodného výrobku nebo materiálu s nedostatečnou pevností v tlaku může způsobit nerovnoměrné a nadměrné stlačení a sesedání celé skladby podlahy. Velikost styčné plochy těchto výstupků ovlivňuje maximální zatížitelnost. Při zmenšení styčné plochy dochází k nárůstu tlaku.

Řešením je návrh materiálu s dostatečnou pevností v tlaku, která bude vhodná pro samotnou hmotnost skladby a předpokládané užitné zatížení podlahy. A také by se neměly používat nevhodné výrobky pro tuto aplikaci.

Pokles skladby podlahy způsobený použitím nevhodné tvarovky EPS
Pokles skladby podlahy způsobený použitím nevhodné tvarovky EPS
Ukázka tvarovek EPS s malou styčnou plochou
Ukázka tvarovek EPS s malou styčnou plochou

4. Nesprávná aplikace lepidla na izolant (zateplení fasády ETICS)

Nanášení lepidla na fasádní desky tepelného izolantu má určitá pravidla, která je nutná dodržovat:

 • Lepidlo musí pokrývat alespoň 40 % plochy desky
 • Lepidlo musí být aplikováno po celém obvodu desky, takže vytvoří obvodový rámeček
 • Obvodový rámeček je následně doplněn 2-3 terči doprostřed desky

Tento technologický postup platí pro desky EPS a minerální izolaci s podélným vláknem.

Proč je nutný obvodový rámeček:

 • Vyrovnává případné nerovnosti podkladu
 • Nevzniká komínový efekt a nedochází k ochlazování zdiva a snížení účinnosti tepelné izolace
 • Neumožňuje šíření požáru za tepelným izolantem
Odlepená fasádní deska, nesprávná a nedostatečná aplikace lepidla
Odlepená fasádní deska, nesprávná a nedostatečná aplikace lepidla
Správná aplikace lepidla na desku (obvodový rámeček + terče doprostřed desky)
Správná aplikace lepidla na desku (obvodový rámeček + terče doprostřed desky)

5. Lepení a kotvení izolantu z minerální vlny s kolmým vláknem (zateplení fasády ETICS)

Minerální desky s kolmým vláknem se musí vždy lepit celoplošně. Lepení na rámeček a terče s pokrytím lepidlem alespoň 40 % je nedostatečné a dle technologického postupu nemožné.

Pro tento typ izolantu je také nutné použít při kotvení hmoždinky s rozšiřujícím talířkem. Průměr talířku by měl být 140 mm.

Nesprávná aplikace lepidla pouze na terče
Nesprávná aplikace lepidla pouze na terče
Správná aplikace lepidla celoplošně
Správná aplikace lepidla celoplošně

6. Neočištěný podklad při lepení izolantu (zateplení fasády ETICS)

Nesprávně a nedostatečně připravený podklad pro lepení kontaktního zateplení přináší problémy s nedostatečnou soudržností lepidla na zdivu, které může mít za následek uvolňování a odpadání fasádního izolantu.

Povrch zdiva musí být čistý, soudržný, bez prachu a mastnot.

Správným řešením je dodržování technologického postupu při realizaci ETICS a očištění povrchu zdiva tlakovou vodou.

Uvolněný tepelný izolant z nosné konstrukce
Uvolněný tepelný izolant z nosné konstrukce
Čištění povrchu tlakovou vodou před realizací
Čištění povrchu tlakovou vodou před realizací

7. Zakládací lišta jako tepelný most (zateplení fasády ETICS)

Při realizaci zateplení fasády nedoporučujeme používat hliníkové zakládací lišty. Hliník je materiál s velmi vysokou tepelnou vodivostí. Tato lišta v konstrukci vytváří výrazný liniový tepelný most po obvodě celé stavby mezi fasádním zateplením a soklovou částí. Rizikem je zvýšení tepelných ztrát a snížení účinnosti zateplení fasády.

Vhodným řešením této problematiky je použití správného příslušenství, které minimalizuje tepelné mosty. Vhodné jsou plastové zakládací lišty, které mají výrazně nižší tepelnou vodivost oproti hliníku.

Pohled termokamerou – zakládací lišta tvoří výrazný tepelný most (červená až bílá barva značí teplejší část konstrukce, tedy tepelný most)
Pohled termokamerou – zakládací lišta tvoří výrazný tepelný most (červená až bílá barva značí teplejší část konstrukce, tedy tepelný most)
Ukázka vhodné plastové zakládací lišty
Ukázka vhodné plastové zakládací lišty

8. Realizace fasády ze šedého polystyrenu (zateplení fasády ETICS)

Při aplikaci zateplení pomocí šedého pěnového polystyrenu je třeba brát ohled na intenzitu slunečního záření. Šedý polystyren má menší odolnost proti vysoké teplotě na rozdíl od bílého polystyrenu. Šedý polystyren má větší teplotní roztažnost než polystyren bílý. Tyto fyzikální vlastnosti se mohou negativně projevit při aplikaci na fasádu – vznik mezer mezi deskami při snížení teploty.

Řešením tohoto negativního jevu je použití stínících sítí při realizaci zateplení fasády.

Správné řešení: zastínění fasády během realizace
Správné řešení: zastínění fasády během realizace 
Chybné řešení: realizace zateplení šedým EPS bez zastínění – mezery mezi deskami EPS vzniklé teplotní roztažností, následně ještě nevhodně vypěněné PUR pěnou
Chybné řešení: realizace zateplení šedým EPS bez zastínění – mezery mezi deskami EPS vzniklé teplotní roztažností, následně ještě nevhodně vypěněné PUR pěnou 
Pohled termokamerou na rozdílné povrchové teploty bílého a šedého EPS na přímém slunečním záření
Pohled termokamerou na rozdílné povrchové teploty bílého a šedého EPS na přímém slunečním záření 

9. Praskliny a trhliny ve fasádě (zateplení fasády ETICS)

Vznik prasklin a trhlin na fasádě může mít několik příčin. V tomto případě se jedná o realizaci základní vrstvy (lepidlo a perlinka) ve větší tloušťce než doporučuje výrobce. Při této chybě jsou na praskliny nejvíce náchylné fasády, které jsou nezastíněné a velké plochy bez členění (okna, dveře).

Řešením, jak se vyvarovat tomuto riziku, je dodržování technologického postupu při realizaci ETICS a dodržení doporučené tloušťky lepidla dle konkrétního výrobce a typu.

Novostavba RD s trhlinami na fasádě, pohled na západní nezastíněnou fasádu s velkou plochou bez členění
Novostavba RD s trhlinami na fasádě, pohled na západní nezastíněnou fasádu s velkou plochou bez členění
Detail prasklin na této fasádě
Detail prasklin na této fasádě

10. Kladení desek na vazbu a řešení detailů kolem oken (zateplení fasády ETICS)

Desky tepelné izolace se musí lepit na vazbu se vzájemným posunutím alespoň 150 mm. Průběžné svislé spáry mezi deskami tepelné izolace jsou nepřípustné.

Desky tepelné izolace nesmí být kladeny tak, aby spáry mezi deskami tepelné izolace, vodorovné nebo svislé, končily v rohu ostění, nadpraží nebo parapetu.

Nesprávné kladení desek tepelného izolantu – chyby pokládka na vazbu
Nesprávné kladení desek tepelného izolantu – chyby pokládky na vazbu
Nesprávná pokládka izolantu kolem stavebních otvorů způsobuje trhliny v nejvíce namáhaných místech
Nesprávná pokládka izolantu kolem stavebních otvorů způsobuje trhliny v nejvíce namáhaných místech

11. Nesprávná instalace žaluziového kastlíku (zateplení fasády ETICS)

Nesprávná realizace kastlíku na vnější stínící prvky nad okna/dveře může znamenat nepřesnosti v napojení jednotlivých prvků, prokreslení kastlíku do fasády a v neposlední řadě vznik tepelného mostu.

Řešením je použití systémových prvků včetně doporučeného příslušenství a dodržování technologických postupů při realizaci kontaktního zateplovacího systému ETICS.

Prokreslení prvku žaluziového kastlíku na fasádu, který je způsoben nedodržením technologického postupu
Prokreslení prvku žaluziového kastlíku na fasádu, který je způsoben nedodržením technologického postupu
Prokreslení prvku žaluziového kastlíku na fasádu, který je způsoben nedodržením technologického postupu 

12. Zanedbání hmotnosti obkladu (zateplení fasády ETICS)

U fasádních obkladů s vyšší plošnou/objemovou hmotností hrozí riziko jejich pádu ze svislé konstrukce. Příčinou pádu je nedostatečná pevnost v tahu u tepelného izolantu.

Tepelný izolant a jeho mechanické parametry musí být správně zvoleny dle typu a hmotnosti fasádního obkladu. Správným řešením je použití tepelného izolantu s dostatečnou pevností v tahu, u minerálních izolací to jsou desky/lamely s kolmým vláknem, případně fasádní desky z pěnového polystyrenu.

Ukázka těžkého fasádního obkladu
Chybné provedení fasády s obkladem, nedostatečná pevnost v tahu izolantu může stát za odpadáváním obkladu 
Chybné provedení fasády s obkladem, nedostatečná pevnost v tahu izolantu může stát za odpadáváním obkladu
Chybné provedení fasády s obkladem, nedostatečná pevnost v tahu izolantu může stát za odpadáváním obkladu 

13. Nekvalitní provedení pojistné hydroizolace/difuzně otevřené fólie (zateplení provětrávané fasády)

Nekvalitně provedená pojistná hydroizolace může mít za následek zatečení vody do konstrukce provětrávané fasády a do tepelné izolace. V případě nesprávné aplikace fólie není konstrukce dostatečně chráněna před vnějšími povětrnostními vlivy a může dojít ke snížení účinnosti tepelné izolace vlivem větru.

Řešením je dodržení technologického postupu při aplikaci pojistné hydroizolace, zejména překryv spár dle směru toku vody, použití vhodných výrobků a nevyužívání všech odřezků a zbytků fólie.

Jako pojistná hydroizolace se používá difuzně otevřená fólie, která má hodnotu sd (ekvivalentní difuzní tloušťka) menší než 0,3 m. Nesprávné je použití hydroizolační fólie, která má vyšší difuzní odpor a ve skladbě, tak vytváří bariéru pro vodní páru.

Nekvalitně provedená vrstva difuzně otevřené folie (pojistné hydroizolace)
Nekvalitně provedená vrstva difuzně otevřené fólie (pojistné hydroizolace) 

14. Sesedání tepelné izolace v provětrávané fasádě (zateplení provětrávané fasády)

Do skladby provětrávané fasády je nutné volit vhodné materiály s dostatečnou objemovou hmotností, které je následně nutné správně kotvit. Do provětrávaných fasád jsou vhodné minerální izolace v podobě tužších desek, tedy čedičová vlna. Role ze skelných vláken nejsou pro tuto aplikaci vhodné.

Při použití materiálu s nedostatečnou objemovou hmotností hrozí riziko sesunutí tepelné izolace vlivem gravitace. Důsledkem sesunutí izolantu je vytvoření tepelného mostu v horní části konstrukce, ucpání větrané mezery ve spodní části, snížená schopnost odvětrání a s tím úzce souvisí nadměrná vlhkost, která může vést ke vzniku plísní a degradaci materiálů.

Sesunutá tepelná izolace ve svislé konstrukci provětrávané fasády
Sesunutá tepelná izolace ve svislé konstrukci provětrávané fasády 

15. Nekvalitní provedení parozábrany (zateplení šikmé střechy)

Kvalitní parozábrana s vysokou hodnotou sd (ekvivalentní difuzní tloušťka) není bez kvalitní realizace zárukou úspěchu.

Správně provedená parotěsnící vrstva závisí na:

 • Použití správné fólie
 • Parotěsném prolepení jednotlivých pásů parozábrany
 • Parotěsném napojení fólie na další konstrukce
 • Parotěsném řešení prostupů a dalších kritických míst na konstrukci

Pokud není parotěsnící vrstva provedena kvalitně a správně, tak hrozí následující:

 • Průnik vlhkosti do konstrukce
 • Nadměrná kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce
 • Vznik plísní a degradace materiálů
 • Nedostatečná vzduchotěsnost obálky

Řešením je použití kvalitní parozábrany včetně veškerého příslušenství, které tvoří systémové řešení. Během realizace je nutné dodržovat doporučené technologické postupy a pracovní kázeň.

Chybí parotěsné prolepení jednotlivých pásů parozábrany v ploše podhledu/střechy
Chybí parotěsné prolepení jednotlivých pásů parozábrany v ploše podhledu/střechy 
Chybí parotěsné prolepení parozábrany ve skladbě šikmé střechy
Chybí parotěsné prolepení parozábrany ve skladbě šikmé střechy
Nesprávně aplikovaná parozábrana, což vede ke kondenzaci vodní páry ve skladbě a následné zatečení kondenzátu
Nesprávně aplikovaná parozábrana, což vede ke kondenzaci vodní páry ve skladbě a následnému zatečení kondenzátu 
Projev zvýšené vlhkosti nebo vody uvnitř skladby na vnitřní straně SDK konstrukce
Projev zvýšené vlhkosti nebo vody uvnitř skladby na vnitřní straně SDK konstrukce 
Dlouhodobá vlhkost způsobuje degradaci materiálů a vznik plísní a hnilob
Dlouhodobá vlhkost způsobuje degradaci materiálů a vznik plísní a hnilob 

16. Nekvalitní aplikace tepelné izolace mezi krokve

Při vkládání minerální tepelné izolace mezi nosné dřevěné prvky krovu (např. krokve) je nutná pracovní kázeň a preciznost. Velmi důležité je do volného prostoru mezi krokvemi vkládat správně a přesně nařezané desky/role tepelné izolace. Při realizaci je doporučené přesnou vzdálenost mezi krokvemi pro každou část tepelné izolace měřit. Vkládaná tepelná izolace by měla být větší, než je prostor mezi krokvemi. V případě čedičové minerální izolace (tužší materiál dodávaný většinou v deskách) by měla být velikost izolantu větší o 0,5 – 1 cm. U skelné minerální izolace (měkčí materiál dodávaný nejčastěji v rolích) by měla být velikost větší o 1 – 1,5 cm.

V případě, že tepelný izolant není uříznut ve správném rozměru, tak hrozí, že nebude mezi krokvemi držet. Za druhé mezi dřevěnými prvky a tepelným izolantem vzniknou mezery, které budou vytvářet tepelné mosty, místa kudy bude konstrukcí v zimním období unikat vyšší množství tepla.

Nekvalitně vložená tepelná izolace mezi dřevěné prvky, mezera mezi izolantem a dřevěným trámem představuje výrazný tepelný most
Nekvalitně vložená tepelná izolace mezi dřevěné prvky, mezera mezi izolantem a dřevěným trámem představuje výrazný tepelný most

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.