Minerální izolace

Minerální izolace – izolace z minerální vlny (MW)

Minerální izolace

Základní vlastnosti

  • Tepelně izolační vlastnosti
  • Požární ochrana – výrobky jsou nehořlavé
  • Nízký difuzní odpor – snadná propustnost pro vodní páru
  • Výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
  • Ekologická a hygienická nezávadnost

Kamenná vlna (SW)

Hlavní suroviny používané při výrobě minerální kamenné vlny jsou čedič, diabas a další vyvřelé horniny. Vyvřelá hornina diabas, používaná při výrobě kamenné vlny Isover, se vyskytuje ve velkém množství po celé zemi a nepředstavuje vzácný zdroj.

O procesu výroby kamenné vlny více zde: Izolace staveb – výroba

 
Hlavní výhody
 

+ Tepelně izolační vlastnosti

+ Vyšší objemová hmotnost, tuhost desek

+ Požární odolnost

+ Nízký difuzní odpor

+ Stavební a technické izolace jsou hydrofobní = odolné proti krátkodobé zvýšené vlhkosti

+ Výrobky pro modrozelené aplikace jsou hydrofilní = nasákávají a zadržují vodu

 

Skelná vlna (GW)

Izolace ze skelné vlny Isover je vyrobena z kombinace písku a až 80 % recyklovaného skla, což výrazně přispívá ke snížení dopadu produkovaného odpadního skla na životní prostředí.

O procesu výroby skelné vlny více zde: Izolace staveb – výroba

 
Hlavní výhody
 

+ Výborné tepelně izolační schopnosti

+ Nízká hmotnost

+ Akustické vlastnosti

+ Nehořlavost

+ Schopnost komprimace (až 5x) = jednodušší manipulace a menší nároky na uskladnění

+ Stavební izolace jsou hydrofobní = odolné proti krátkodobé zvýšené vlhkosti

 

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.