Výroba kamenné vlny

Proces výroby kamenné vlny
1. Šarže
1. Šarže
1. Šarže
2. Tavení
2. Tavení
3. Zvlákňování
3. Zvlákňování
3. Zvlákňování
4. Skládání a stlačování
4. Skládání a stlačování
5. Vytvrzování
5. Vytvrzování
6.  Balení
6. Balení

1. Šarže

Čedič, struska a briketa (recyklovaná kamenná vlna) se skladují v silech, zváží se a smísí s koksem, čímž se vytvoří směs, která se umístí do kopule.

2. Tavení

Směs se roztaví spalováním koksu v kopuli, která je vyhřátá na teplotu přesahující 1 500 °C.

3. Zvlákňování/stříkání pojiva

Vlákna se tvoří stříkáním roztaveného skla na rychle se otáčející rotory. Na vlákna, která po pásu ve sběrné komoře pohání silný proud vzduchu, se automaticky rozpráší pojivo. Shromážděná vlákna tvoří primární homogenní rohož s nízkou gramovou hmotností. Tato rohož se přemístí na kyvadlové zařízení.

4. Skládání a stlačování

Kyvadlo skládá lehkou rohož do několika vrstev, čímž vytváří silnou vrstvu vláken. Tímto se upravuje její finální gramová hmotnost. Vytvarovaná rohož projde stlačovacím strojem, který svisle rovná její vlákna, čímž získává své mechanické vlastnosti.

5. Vytvrzování/polymerizace

Pojivem naimpregnovaná rohož se přesouvá do vytvrzovací pece, která je zahřátá na více než 200 °C. Aby se pojivo polymerovalo, horký vzduch prochází rohoží z kamenné vlny. Toto rohoži dává její konečnou tloušťku, hustotu a konzistenci.

6. Balení/paletizace

Po vyjmutí z pece oříznou pily rohož tak, aby odpovídala požadované šířce. Odpad v podobě odříznutých okrajů se během výrobního procesu recykluje. Rohož z kamenné vlny se přesouvá k povrchové úpravě. Lze ji pokrýt papírem nebo hliníkem, skleněnou či asfaltovou vrstvou. Na konci linky se nachází válcovací stroj pro role a stohovací stroj a balič pro desky. Produkty se poté skládají na palety, což usnadňuje manipulaci, skladování a nakládání na přepravní jednotky.

Video: Výroba minerální vlny (MW)

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.