Výroba EPS (Expandovaného polystyrenu)

Proces výroby EPS
1. Primární surovina
1. Primární surovina
2. Předpěňování
2. Předpěňování
3. Zrání perlí
3. Zrání perlí
4. Přidání recyklátů
4. Přidání recyklátů
5. Výroba bloků
5. Výroba bloků
6. Stabilizace bloků
6. Stabilizace bloků
7. Řezání desek
7. Řezání desek
8. Balení/paletizace
8. Balení/paletizace

1. Primární surovina

Základní surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu je tzv. zpěňovatelný polystyren, který se do závodu dodává ve formě perlí, obsahujících 4-7 % nadouvadla.

2. Předpěňování

Zpěňovatelný polystyren se předpěňuje působením syté vodní páry v předpěňovacích zařízeních. Během tohoto procesu zvětší perle, díky pentanu s bodem varu 37 °C, svůj objem na dvaceti až padesátinásobek původního objemu a uvnitř každé perle vznikne jemná buněčná struktura.

3. Zrání perlí

Proces meziuskladnění probíhá v provzdušňovaných silech. V čerstvě vypěněných perlích se totiž během ochlazení vytvoří podtlak způsobující vysokou citlivost perlí na mechanické poškození a znemožňující jejich další okamžité zpracování. Difuzí vzduchu se podtlak vyrovná, perle získávají větší mechanickou pružnost a zlepšuje se jejich další zpracovatelnost. Perle se současně i suší. Předpěněné a vyzrálé perle mohou být různými způsoby zpracovány na konečné výrobky.

4. Přidání recyklátů

Rozdrcené odřezky ze staveb je možno přidat do nových výrobků při zachování jejich vlastností. Dokonce z hlediska výrobního procesu recyklát některé vlastnosti desek i zlepšuje, například desky EPS mají menší tendenci k průhybu. EPS tak patří k materiálům s velmi jednoduchou a energeticky nenáročnou recyklací.  

5. Výroba bloků

Dutina blokové formy ve tvaru kvádru s parními tryskami ve stěnách se zcela vyplní předpěněnými perlemi a vystaví opět působení syté vodní páry. Perle změknou a působením pentanu a vzduchu v buňkách opět expandují. V uzavřeném prostoru formy se vzájemně svaří a vytvoří kompaktní blok.

6. Stabilizace bloků

Před vlastním rozřezáním bloků na desky je třeba nechat tyto bloky potřebný čas odležet, aby uvnitř horký blok vychladl a jednotlivé perle nabyly konečné pevnosti. Doba odležení je závislá na typu vyráběných desek, použité surovině a dalších parametrech.

7. Řezání desek

Bloky jsou po vyzrání rozřezány teplým odporovým drátem na desky a následně expedovány. Okrajové ořezy bloků, popřípadě poškozené desky, jsou průběžně drceny a vraceny do výrobního cyklu.

8. Balení/paletizace

Na konci linky se nachází balicí stroj. Produkty se poté skládají na palety, což usnadňuje manipulaci, skladování a nakládání na přepravní jednotky.

Video: Výroba EPS

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.