Izolace staveb –⁠ udržitelnost a certifikace

Udržitelnost

Udržitelnost je koncept, který definuje rozvoj jako aktivitu pokrývající současné ekologické, sociální a ekonomické potřeby bez ústupků v rámci pokrytí potřeb budoucích generací. 

Udržitelně lze růst pouze za předpokladu zajištění dlouhodobé prosperity v rámci všech tří pilířů, a to: 

 • ochrany životního prostředí,
 • sociální rovnosti,
 • ekonomické životaschopnosti.

LCA analýza

Metodika LCA (Life Cycle Assessment) je metoda posuzování životního cyklu produktů. Vědecky založená metoda zahrnuje vstupy do výroby, transporty, distribuci, zabudování, používání a konec životního cyklu výrobků skrze matematické výpočty, které slouží pro stanovení enviromentálního dopadu. Celý proces je poté ověřen nezávislým ověřovatelem a je získáno enviromentální prohlášení výrobků (EPD). Takové výrobky pak jsou například bonifikovány v programu Nová zelená úsporám nebo v programu certifikačních nástrojů, jako jsou LEED, BREEAM nebo SBTool CZ.

EPD dokument

EPD (Environmentální prohlášení o produktu / Environmental product declaration) je komplexní dokument, který hodnotí vliv příslušného výrobku na životní prostředí po dobu celého životního cyklu, přičemž se tento vliv měří pomocí metody LCA. 

Ukázka z EPD dokumentu

EPD – obecné informace
EPD – popis produktu a způsob použití
EPD – popis fází životního cyklu výrobku
EPD – výsledky LCA
EPD – interpretace výsledků shrnutí LCA
EPD – model výroby elektřiny

Certifikační systémy budov – hodnocení a certifikáty

Stavby v současné době musí splňovat mnoho kritérií a standardů, např. požadavky na technické parametry, dopady na životní prostředí, ekonomickou stránku projektu nebo kvalitu prostředí pro uživatele. Všechna tato kritéria jsou posuzována v rámci certifikačního systému budov.  Certifikační nástroje nabízejí komplexní hodnocení budovy. Hodnocená budova získá certifikát určité úrovně na základě bodového hodnocení. Existují mezinárodní certifikační systémy LEED, BREEAM, ale i certifikáty na národní úrovni, např. SBTool CZ. Certifikovat lze téměř všechny stavby, nejčastěji se hodnotí administrativní budovy, veřejné stavby, bytové a rodinné domy. Certifikace budov jsou dobrovolné. 

LEED – stupnice hodnocení a certifikát
LEED – stupnice hodnocení a certifikát
BREEAM – stupnice hodnocení a certifikát
BREEAM – stupnice hodnocení a certifikát

Základní pilíře udržitelné výstavby: 

 • Environmentální 
 • Sociální 
 • Ekonomický 

Hlavní důvody certifikace jsou: 

 • Přidaná hodnota stavby na trhu nemovitostí 
 • Objektivní měřítko pro porovnávání budov 
 • Důkaz pro investora/nájemníka o kvalitě stavby 

Kde lze certifikační systémy budov využít: 

 • Nástroj pro návrh kvalitní budovy 
 • Marketingový nástroj developerů 
 • Vědecké práce a analýzy 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.