Izolace staveb –⁠ životní cyklus výrobku

Životní cyklus výrobku

Životní cyklus výrobku – schéma

Životní cyklus výrobku začíná od místa vytěžení vstupních surovin, pokračuje zpracováním ve výrobním závodě, distribucí na stavbu a následném používání výrobku po dobu jeho životnosti. Nedílnou součástí analýzy životního cyklu výrobku je i jeho konec. Výrobek z cyklu vypadává jako odpad nebo lépe, je vracen do cyklu jakožto recyklát.

Životní cyklus výrobku

Recyklace

Zdroje nejsou nekonečné a musíme s nimi nakládat velmi uvážlivě. Největší výzvou do následujících let je ukončení životního cyklu tak, aby tepelné izolanty nekončily na skládkách. Recyklací rozumíme vznik obdobně hodnotného výrobku z výrobku již považovaného za odpad. Jak při výrobě izolace z minerální vlny, tak z polystyrenu se recyklace využívá. Recyklace umožňuje šetřit neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí. Hlavní přínosy recyklace jsou snížení potřeby těžby nových surovin, využití odpadu místo jeho uložení na skládku a celkové šetření životního prostředí.

Kdy se ze stavebních izolací stává odpad: 

 • Během výrobního procesu (např. formátování desek) 
 • Během realizace zateplení přímo na stavbě (např. odřezky a zbytky) 
 • Na konci životního cyklu budovy nebo při rekonstrukci (např. demolice nebo dekonstrukce objektu) 

Na čem závisí možnosti recyklace tepelných izolantů: 

 • Zabudování materiálu do konstrukce 
 • Znečištění izolantu lepidly, tmely, … 
Princip recyklace EPS
Princip recyklace EPS

Recyklace ve výrobě

EPS

 • Během výrobního procesu se přidává do nového materiálu čistý rozdrcený polystyrenový odpad, tím se snižuje množství použité primární suroviny.
 • 100 % odpadu z výroby se zpětně recykluje během výrobního procesu.

Čedičová vlna

 • Nevyužité odřezky při výrobě kamenné vlny jsou recyklovány a ve formě briket jsou vraceny zpět do kupolové pece.
 • Odřezky ze staveb a nevyužité desky je možné také recyklovat.
 • Až čtvrtinu vsázky tvoří recyklát z vysokopecní strusky.

Skelná vlna

 • Při výrobě izolace ze skelných vláken se využívá recyklované sklo.
 • 80–90 % vstupních surovin jsou již recykláty skelných střepů.
 • Výrobky obsahují v průměru 50 % recyklovaného skla a snižuje se tak spotřeba energie během výroby.
 • 99 % odpadu z výroby se zpětně recykluje během výrobního procesu. 
Recyklace ve výrobě EPS
Recyklace ve výrobě čedičové vlny
Recyklace ve výrobě skelné vlny

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.