Zateplení šikmé střechy

Jak je známo, teplo stoupá vzhůru. Není proto divu, že 25 až 30 % všech tepelných ztrát má na svědomí právě střecha. Pokud ji ale dobře zateplíme, udržíme teplo doma a výrazně ušetříme za energie na vytápění. V létě zase zateplení brání přehřívání  podkroví, takže uspoříme i za klimatizaci a v prostorách pod střechou už nebude nesnesitelné horko. 

Díky zateplení střechy lze podkroví využít k bydlení. Dosud nevyužitá půda se rázem promění třeba v dětský pokoj, prostor pro návštěvy, nebo útulnou pracovnu. Konstrukce střechy bude se zateplením lépe chráněna proti povětrnostním vlivům a také se sníží riziko kondenzace s následným vznikem plísní. 

 
Správným zateplením šikmé střechy lze získat:
 

+ Výrazně nižší náklady na energie

+ Příjemnou teplotu v podkroví po celý rok

+ Delší životnost krovu

+ Možnost využít podkroví k bydlení

 

Lze tedy konstatovat, že optimálně navržená tepelná izolace podkroví chrání uživatele před zimním chladem i letními vedry. Nejlepší tepelnou ochranu a nejvyšší pohodu prostředí dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla U ≤ 0,10 W·m-2·K-1 – doporučená hodnota pro pasivní domy. To odpovídá tloušťce izolace až 430 mm (tloušťka může být i menší v závislosti na druhu použitého materiálu). Rozhodnutí o správné tloušťce izolace určuje již nyní náklady uživatele na vytápěni pro příští desetiletí. Náklady na tepelné izolace činí jen asi 3–5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví, které se již za několik let vrátí díky nižším nákladům na vytápění.

Zateplení podkroví lze realizovat následujícími variantami:

  • Zateplení mezi + pod krokvemi = Zatímco dříve stačila izolace mezi krokvemi, dnes už takové zateplení nesplňuje normu. Proto se mezikrokevní izolace kombinuje s podkrokevní. Montáž lze provádět za každého počasí. Je zde potřeba velká pečlivost – při špatném provedení hrozí vznik tepelných a akustických mostů. 
  • Zateplení nad krokvemi = Celá skladba je umístěna z horní strany krokví, takže se nesníží obytný prostor v podkroví. Zateplení nad krokvemi účinně zabraňuje vzniku tepelných i akustických mostů a umožňuje dokonalé položení parozábrany. Počítejte ale s tím, že bude potřeba sundat střešní krytinu.  
  • Zateplení nad + mezi krokvemi = Toto řešení se hodí zejména při rekonstrukci střešní krytiny. Zateplení se aplikuje mezi krokve a současně z horní strany krokví. Takže opět platí, že si nesnížíte obytný prostor v podkroví, jak by tomu bylo při zateplení pod + mezi krokvemi. 
Zateplení mezi a pod krokvemi
Zateplení mezi a pod krokvemi
Zateplení nad krokvemi
Zateplení nad krokvemi

Zateplení mezi a pod krokvemi

Nejčastěji se tepelná izolace osazuje do prostoru mezi krokve. Pro splnění nákladového optima dle vyhlášky 264/2020 Sb. je nutná tloušťka tepelné izolace 280 mm či více, a to bez vlivu krokví. S uvažováním jejich vlivu se často dostáváme k hodnotám izolace 300 mm či více. Předpokladem pro bezchybnou funkci zateplených střešních konstrukcí je parotěsné, a tím i vzduchotěsné uzavření konstrukce ze strany interiéru. Vzduchotěsnost je závislá na dokonalém utěsnění parotěsné vrstvy jak ve vzájemných spojích fólií, tak v návaznosti parotěsné vrstvy na okolní konstrukce (štítové zdi, okna, prostupy, ...).

   
Výhody Nevýhody
   

+ Není nutné demontovat stávající střešní krytinu

+ Snadná montáž 

+ Jednoduchá montáž podhledů na konstrukci

– Zmenšení prostoru pod konstrukcí střechy 

– Při špatném provedení izolace nebezpečí tepelných mostů u krokví

 

   

Isover Double Tram –⁠ Systém podkrokevního zateplení

3D model
Isover Double Tram – 3D model
Sortiment výrobků v systému
Isover Double Tram – Sortiment výrobků v systému
 
Přednosti systému
 

+ Výborné tepelné izolační vlastnosti bez tepelných mostů

+ Jednoduchá a rychlá aplikace

+ Minimální přitížení střešní konstrukce

+ Dlouhá životnost

+ Ekologická a hygienická nezávadnost

+ Nízká cena systému

+ Minimalizace akustického mostu v podobě krokví

+ Difúzně otevřený systém

+ Eliminace prořezu a tím minimalizace odpadu

+ Varianta s Isover Tram MW – třída reakce na oheň A1

+ Varianta s Isover Tram MW má velmi dobré akustické vlastnosti

+ Celkové zateplení až do tl. 580 mm v případě optimálních podmínek

 

Zateplení nad krokvemi

Zateplení nad krokvemi je jeden z moderních způsobů zateplení šikmých střech. V současnosti, kdy rostou požadavky na tloušťku izolantu, je tento způsob zateplení elegantním řešením bez nutnosti zmenšení obytného prostoru. Díky tomuto systému je pohodlně možné dosáhnout tloušťky tepelné izolace až 340 mm, kdy veškerá izolace je umístěna z horní strany krokví. Kombinací materiálů z EPS a minerální vlny lze dosáhnout celistvé vrstvy izolace a jsou eliminovány tepelné mosty v podobě krokví. Nadkrokevní izolace umožňuje ponechat otevřený krov a zachovat viditelné dřevěné prvky konstrukce v interiéru. Jedná se tak o architektonicky zajímavé řešení pro novostavby i rekonstrukce.

   
Výhody Nevýhody
   

+ Otevřený podhled v interiéru 

+ Minimalizace tepelných mostů 

+ Rychlá montáž 

+ Snížení rizika poničení parozábrany

– Zateplení není vhodné realizovat svépomocí

 

 

 

   

Isover X-Tram –⁠ Systémová skladba nadkrokevního zateplení šikmých střech

3D model
Isover X-Tram – 3D model
Sortiment výrobků v systému
Isover X-Tram – Sortiment výrobků v systému
Realizace
Isover X-Tram – Realizace
 
Přednosti systému
 

+ Nižší cena oproti alternativním systémům

+ Otevřený podhled v interiéru

+ Minimalizace tepelných mostů

+ Snížení rizika poničení parozábrany

+ Eliminace chyb v konstrukci

+ Možnosti kombinace způsobu zateplení

+ Vyšší obytný prostor v interiéru

+ Ověřená funkce více než 20 let

+ Systém odzkoušen v CSI

+ Úspora za SDK desky a rošty

+ Tvarová stálost

+ Nulový prořez u nároží a úžlabí

 

Produkty Isover

Isover Uni – Desky z čedičové vlny s univerzálním použitím nejen v šikmých střechách.
Isover Uni – Desky z čedičové vlny s univerzálním použitím nejen v šikmých střechách.
Isover Unitol Profi – Tepelná a akustická izolace ze sklených vláken s vynikajícími tepelně izolačními parametry. Dodává se v komprimovaných rolích.
Isover Unitol Profi – Tepelná a akustická izolace ze sklených vláken s vynikajícími tepelně izolační ...
Isover Orsik – Desky z čedičové vlny s univerzálním použitím.
Isover Orsik – Desky z čedičové vlny s univerzálním použitím.
Isover Domo Plus – Role ze sklených vláken s univerzálním použitím. Dodává se v komprimovaných rolích.
Isover Domo Plus – Role ze sklených vláken s univerzálním použitím. Dodává se v komprimovaných rolíc ...
Isover Multmax 30 – Tuhé desky skelné izolace s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi.
Isover Multmax 30 – Tuhé desky skelné izolace s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi.
Isover Evo – Tepelný izolant ze skelné vlny Isover 4+, vhodné pro prostory s vysokými požadavky na kvalitu vzduchu v interiéru. Dodává se v komprimovaných rolích.
Isover Evo – Tepelný izolant ze skelné vlny Isover 4+, vhodné pro prostory s vysokými požadavky na k ...

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.