Zateplení fasády

Fasádou bez izolace uniká až 30 % veškerého tepla. Pokud ale obvodové stěny správně zateplíme, snížíme tepelné ztráty o víc než 50 %. To znamená úsporu v řádech desítek tisíc korun ročně. Zateplení fasády má svůj význam po celý rok. Zatímco v zimě brání únikům tepla, v létě zase zabraňuje přehřívání interiéru. Ušetříme tak i za případnou klimatizaci. 

Díky izolaci se navíc zvyšuje teplota na vnitřním povrchu stěn, což eliminuje riziko kondenzace a následného vzniku plísní. Teď už máme argument na námitku „Zateplený dům přece nebude dýchat.” Koneckonců, k „dýchání” neslouží obvodové zdi, ale okna.

 
Správným zateplením fasády lze získat:
 

+ Až o 30 % nižší náklady na energie

+ Tepelný komfort v zimě i v létě

+ Zdravější prostředí v interiéru

+ Delší životnost obvodových stěn domu

+ Vyšší hodnotu nemovitosti

+ Snížení emisí

+ Snazší splnění požadavků na energetickou náročnost domu

 

Kontaktní zateplení s EPS

Typická skladba obvodové stěny provedené kontaktním způsobem

Jedná se o vůbec nejčastější způsob zateplení fasád v ČR. Jde o systém, kdy izolant přiléhá přímo na nosné zdi, proto se nehodí pro vlhké stavby. Kontaktní zateplení pěnovým polystyrenem představuje nejlevnější variantu zateplení domu. 

Kontaktní zateplení s MW

Tento typ zateplení se vyplatí v případě, kdy kromě tepelné izolace potřebujete navíc utlumit hluk přicházející zvenčí. Použití minerální izolace je nutné také tam, kde jsou kladeny požadavky na nehořlavost izolantu. 

Provětrávaná fasáda

Typická skladba zateplení provětrávané fasády

Jedná se o druh bezkontaktního zateplení. Mezi svrchním pláštěm a izolací je ponechán prostor (vzduchová mezera), který umožňuje vznik tzv. komínového efektu. To znamená, že vodní páry z konstrukce domu mohou volně unikat. 

Zateplení dřevostavby

U budov s dřevěnou konstrukcí se pro zateplení používá systém provětrávané fasády. Jako izolant zde slouží minerální vlna, která dosahuje ještě vyšší tepelné a akustické účinnosti než MW používaná do kontaktních systémů. 

 

Produkty Isover

Isover TF Profi – Izolační fasádní desky z minerálních vláken s podélným vláknem vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů. Vhodné pro fasády s vysokou požární odolností.
Isover TF Profi – Izolační fasádní desky z minerálních vláken s podélným vláknem vhodné do vnějších  ...
Isover NF 333 – Lamely z čedičové vlny s kolmým vláknem vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů. Vyžadují celoplošné lepení. Vynikají výrazně vyšší pevností v tlaku, jsou tedy vhodné pro těžší fasádní obklady.
Isover NF 333 – Lamely z čedičové vlny s kolmým vláknem vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích ...
Isover EPS GreyWall Plus – Polystyrenové izolační desky s grafitem pro kontaktní zateplovací systémy s maximálním izolačním účinkem.
Isover EPS GreyWall Plus – Polystyrenové izolační desky s grafitem pro kontaktní zateplovací systémy ...
Isover EPS 70F – Fasádní izolační desky z bílého polystyrenu pro kontaktní zateplovací systémy.
Isover EPS 70F – Fasádní izolační desky z bílého polystyrenu pro kontaktní zateplovací systémy.
Isover EPS GreyWall SP (Sun Protect) – Unikátní tvarovková fasádní deska v kombinaci šedého a bílého EPS pro kontaktní zateplovací systémy. Vaflová struktura zvyšuje přídržnost lepidla.
Isover EPS GreyWall SP (Sun Protect) – Unikátní tvarovková fasádní deska v kombinaci šedého a bílého ...
Isover Twinner – Fasádní izolační desky pro kontaktní zateplovací systémy v kombinaci šedého EPS a minerální vlny. Vhodné pro fasády s vysokými požadavky na požární odolnost.
Isover Twinner – Fasádní izolační desky pro kontaktní zateplovací systémy v kombinaci šedého EPS a m ...
Isover Fassil – Desky z minerálních vláken vhodné pro zateplení provětrávaných fasád a dřevostaveb.
Isover Fassil – Desky z minerálních vláken vhodné pro zateplení provětrávaných fasád a dřevostaveb.
Isover Woodsil – Desky z čedičové vlny pro izolace dřevostaveb a prefabrikovaných konstrukcí. Upravená šířka desek 580 mm eliminuje prořez a odpad při realizaci.
Isover Woodsil – Desky z čedičové vlny pro izolace dřevostaveb a prefabrikovaných konstrukcí.
Isover Topsil – Desky z minerálních vláken určené pro zateplení větraných fasád, dřevostaveb a šikmých střech s velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti.
Isover Topsil – Desky z minerálních vláken určené pro zateplení větraných fasád, dřevostaveb a šikmý ...
Isover Multiplat 34 NT – Tepelně izolační desky ze skelné vlny s povrchovou úpravou v podobě černé netkané sklotextilie vhodné pro zateplení větraných fasád, stropů a příček.
Isover Multiplat 34 NT – Tepelně izolační desky ze skelné vlny s povrchovou úpravou v podobě černé n ...

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.