Unit 5 –⁠ 2.2 solution

2.2 Translate some sentences:

  • Stavební inženýři dělají průzkum pozemku. 
    Civil engineers survey the land.

  • Stavební inženýři dělají extra opatření, aby kontrolovali/monitorovali erozi a odtok vody.
    Civil engineers  take extra measures TO control erosion or runoff.

  • Stavební inženýři musí připravit mnoho dokumentů, aby získali povolení ke stavbě. 
    Civil engineers  must prepare a lot of documents TO obtain building permits.

Come back


 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.