Stropy z keramobetonových panelů HELUZ

Křivá koruna zdiva:

  • odchylka je na dvoumetrové lati větší jak 5 mm
  • rozdíl mezi nejvyšším a nejnižší místem jak obvodových tak nosných stěn pro uložení stropu nesmí být větší jak 10 mm.

Na korunu obvodového a vnitřního nosného zdiva z broušených cihel se položí těžký asfaltový pás tl. 3 mm. Pokud je koruna zdiva křivá – s odchylkou větší jak 5 mm na 2m lati a rozdílem mezi nejvyšším a nejnižší místem jak obvodových tak nosných stěn pro uložení stropu více jak 10 mm, pak je nutné korunu zdiva vyrovnat maltou a až poté se položí asfaltový pás.  Asfaltový pás se pokládá na šířku uložení stropu + šířku ztužujícího věnce. Na zdivo z nebroušených cihel se vždy provede vyrovnání koruny zdiva maltou.

Fotogalerie

Keramobetonové panely se ukládají pomocí jeřábu. Při objednávání velikosti jeřábu je třeba počítat: s místem zapatkování jeřábu, délce potřebného vyložení ramene pro vykládku a uložení panelů na stropu domu, nosností jeřábu kolem – nejtěžší panely mají hmotnost až 3,5 t
Keramobetonové panely se ukládají pomocí jeřábu. Při objednávání velikosti jeřábu je třeba počítat:  ...
Při vykládce panelů je potřeba vystředit závěs, aby nedošlo ke zhoupnutí panelů a jejich poškození případně k jiným škodám např. nákladního automobilu.
Při vykládce panelů je potřeba vystředit závěs, aby nedošlo ke zhoupnutí panelů a jejich poškození p ...
Při vykládce panelů je potřeba vystředit závěs, aby nedošlo ke zhoupnutí panelů a jejich poškození případně k jiným škodám např. nákladního automobilu.
Při vykládce panelů je potřeba vystředit závěs, aby nedošlo ke zhoupnutí panelů a jejich poškození p ...
Minimální délka uložení panelu na zdi je 125 mm. Na podélné stěny se panely ukládají s přesahem 30 mm. Vyčnívající výztuž z panelů zpravidla směřuje do budoucího ztužujícího věnce obvodového zdiva.
Minimální délka uložení panelu na zdi je 125 mm. Na podélné stěny se panely ukládají s přesahem 30 m ...
Pokládku panelů se provádí podle kladečského plánu. Při samotném pokládání se dbá na přesné uložení. Je vhodné provést označení délky uložení panelů na asfaltovém pásu.
Pokládku panelů se provádí podle kladečského plánu. Při samotném pokládání se dbá na přesné uložení.
Pohled na uložení panelů na vnitřní nosné stěně.
Pohled na uložení panelů na vnitřní nosné stěně.
Panely se ukládají s důrazem na pečlivost a těsně vedle sebe.
Panely se ukládají s důrazem na pečlivost a těsně vedle sebe.
Panely se ukládají s důrazem na pečlivost a těsně vedle sebe.
Panely se ukládají s důrazem na pečlivost a těsně vedle sebe.
Panely se ukládají s důrazem na pečlivost a těsně vedle sebe.
Panely se ukládají s důrazem na pečlivost a těsně vedle sebe.
Pokládka stropu z keramobetonových panelů je velmi rychlá – 150 m2 stropu je možné položit během 2 hodin.
Pokládka stropu z keramobetonových panelů je velmi rychlá – 150 m2 stropu je možné položit během 2 h ...
Keramobetonové panely je možné usazovat i do ocelových profilů. Minimální rozměr je HEA 280. Na horní povrch spodní pásnice se uloží asfaltový pás.
Keramobetonové panely je možné usazovat i do ocelových profilů. Minimální rozměr je HEA 280.
Stropní panely jsou po uložení okamžitě únosné a je na ně možné uložit stavební materiál pro další práce tak, aby nebránil probetonování zámků mezi panely.
Stropní panely jsou po uložení okamžitě únosné a je na ně možné uložit stavební materiál pro další p ...
Podhled stropní konstrukce z keramobetonových panelů HELUZ.
Podhled stropní konstrukce z keramobetonových panelů HELUZ.
Zhotoví se ztužující věnce a další výztuž podle projektové dokumentace. Zabudují se věncovky. Mezi věncovky a výztuž ztužujícího věnce se vloží tepelná izolace.
Zhotoví se ztužující věnce a další výztuž podle projektové dokumentace. Zabudují se věncovky.
Ztužující věnce a zámky mezi panely se zabetonují betonem. K betonáži se použije beton s maximální velikostí zrna 4 mm pevnostní třídy min. C16/20 - XC1 měkké konzistence S3 dle ČSN EN 206-1.  Spotřeba betonu na zálivky styčného zámku je 0,012 m3/m.
Ztužující věnce a zámky mezi panely se zabetonují betonem. K betonáži se použije beton s maximální v ...
Schéma pro možnosti vytvoření dodatečných prostupů panelem na stavbě.
Schéma pro možnosti vytvoření dodatečných prostupů panelem na stavbě.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.