Montáž provětrávané fasády

1. Osazení kotevních prvků

Nejprve začneme osazením kotevních prvků budoucího roštu na nosnou podkladní konstrukci. Při použití ocelových prvků kotvení se doporučuje použít speciální podložky snižující tepelné mosty.

2. Příprava vymezovacího roštu

Základem většiny provětrávaných fasád je nosný rošt. Montuje se k nosné konstrukci svisle či vodorovně. Obvykle se používá hliníkový rošt, lze použít ale také např. dřevěný, který lze udělat dvojitě křížem přes sebe nebo v případě halových objektů je rošt pevnou součástí obvodového pláště.

TIP: Vymezovací rošt se může vynechat v případě speciální varianty napichování na trny v souvislosti se samonosným vrchním pláštěm.

3. Vkládání tepelné izolace

Do provětrávané fasády se používají středně tuhé desky většinou čedičové izolace (např. Isover Fassil či Isover Fassil NT). Obvykle by měla být deska tepelné izolace o cca 1 cm širší než samotný rošt. V případě dodatečného kotvení pevnějších desek stačí šíře o 0,5 cm větší.

4. Kotvení desek

Ve svislém roštu a někdy i ve vodorovném roštu je nutné desky tepelné izolace přikotvit. Druh kotvících prvků záleží na použité tepelné izolaci, jejich počet většinou na konstrukci provětrávané fasády. Konečný počet kotvících prvků řeší konkrétní projekt zodpovědného projektanta.

POZOR: Dejte si pozor, abyste nepoužili hmoždinky na jiný typ podkladu (např. hmoždinky s malým průměrem na polystyren).

5. Ochrana tepelné izolace

Použití difuzních fólií na tepelnou izolaci je doporučené u větraných stěn, kde vrchní plášť fasády není celistvý a hrozí zafoukání vody či sněhu do prostoru větrané mezery. Všechny desky tepelné izolace do větraných fasád jsou ale hydrofobizované, takže při jejich dočasném povrchovém smáčení je jejich funkce zachována, mezerami zafoukaná vlhkost vždy velmi rychle vyschne.

6. Řešení detailů větrané mezery

Větraná mezera by měla mít minimální šíři 2 cm, doporučeny jsou ale centimetry 4 (tepelná izolace se může někdy boulit a v zúžené mezeře proudí hůře vzduch). Důležitou součástí větrané mezery jsou také ochranné mřížky u nasávacího a výstupního otvoru. Slouží jako ochrana před drobnými hlodavci a ptáky, kteří by mohli do této mezery zalézat.

7. Pohledová vrstva

V současné době je na českém trhu nepřeberné množství materiálů a výrobků pro dokončení fasády. Od standardních vláknocementových desek je možné použít dřevěné obklady, tenké kamenné desky, plech, nebo některé „nové“ materiály jako je dřevoplast apod.

Video: Montáž zateplení provětrávané fasády

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.