Montáž systému Isover X-Tram

Díky kombinaci EPS konstrukce a minerální izolace lze dosáhnout kompaktní vrstvy zateplení bez tepelných mostů.

1. Měření a bednění krovu

Než začnete s izolováním, přeměřte si krov a ujistěte se, že odpovídá projektové dokumentaci. Pokud je všechno správně, pusťte se do bednění palubkami nebo hoblovanými prkny.

1. Měření a bednění krovu

2. Aplikace parozábrany

Na vrch dokončeného bednění přijde parozábrana (Isover Vario® KM Duplex UV). S první řadou začněte odspodu, tedy od okapní hrany. Další řady pokládejte s minimálním přesahem 10 cm, které slepíte páskou (Isover Vario® KB 1).

Tip: V případě protržení parozábrany díru jednoduše zalepíte páskou.

2. Aplikace parozábrany

3. Řešení postupujících konstrukcí

Na případné prostupující konstrukce napojujte parozábranu páskou (Isover Vario® MultiTape SL).

3. Řešení postupujících konstrukcí

4. Položení tepelné izolace

Po instalaci parobrzdy přichází na řadu tepelná izolace podle navrhnuté skladby zateplení. Začněte polystyrenovým trámkem – Isover Tram EPS a pokračujete vrstvou z materiálu – Isover Uni. 

4. Položení tepelné izolace

5. Polystyrenová konstrukce

S izolací budete používat i systém trámků Isover Tram EPS. Ten je uzpůsobený k přímému použití na šikmé střechy. Izolaci pokládejte EPS systémem vodorovně s hranou okapu.

Ve dvou vrstvách pak položte izolační desky Isover Uni s přeloženými spárami a opět přidejte trámek. Tak postupujte až na hřeben střechy.  V momentě střetu s nárožím, úžlabím nebo hřebenem izolaci seřízněte nožem na minerální vatu.

5. Polystyrenová konstrukce

6. Napojení kontralatí

K zajištění únosnosti celé konstrukce použijete kontralatě. Ty se spojí s krokvemi pomocí vrutů s proměnným stoupáním Isover Twin UD. K jejich montáži najdete v balení speciální bit s pomocnou papírovou šablonou pro správné natočení vrutů.

Při zavrtávání dodržujte sklon 60 stupňů a vzdálenosti podle projektové dokumentace.

6. Napojení kontralatí

7. Doplňková hydroizolace

Poslední vrstvou izolace vyplňte prostor mezi kontralatěmi. Pak pokračujte s instalací doplňkové hydroizolační vrstvy od okapové hrany ke hřebeni, opět s 10cm přesahem. 

7. Doplňková hydroizolace

8. Upevnění krytiny na závěr

Až dokončíte hydroizolační vrstvu, čeká vás ještě druhá řada kontralatí. Pod ty horní dejte těsnicí pásku. K první řadě kontralatí přidělejte druhou pomocí vrutů nebo hřebíků a připevněte podpůrnou konstrukci. Její typ závisí na krytině, kterou nasadíte v posledním kroku. 

8. Upevnění krytiny na závěr

Video: Montáž zateplení šikmé střechy – Isover X-Tram

 

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.