Komíny – opravy, rekonstrukce

Závady a poruchy mohou být odhaleny hned, například při provádění výchozí revize, ale často se mohou projevit jako skryté až v průběhu provozu.

Stávající provozované komíny podléhají pravidelným kontrolám, případně v určitých případech revizím. Na to, že je potřeba komín opravit, může právě taková kontrola nebo revize upozornit.

Mohou to být ale také přímo viditelné signály, kterých je několik:

Viditelné netěsnosti – mohou mít podobu různých trhlin či prasklin na povrchu komína, a to ať již uvnitř domu, nebo velmi často nad střechou.

Přítomnost kouře – další signály netěsnosti, které se projevují zápachem kouře nebo přímo viditelně.

Vlhké skvrny – znamenají netěsnost komína nebo jeho provlhnutí způsobené vnější vlhkostí nebo účinky kondenzátu ve spalinách.

Rozhodně se nevyplatí opravy odkládat.

Nejčastější způsoby opravy potom jsou:

Vyvložkování

Opatření průduchu komínovou vložkou zvýší jeho požární odolnost, odolnost vůči působení kondenzátu a celkovou těsnost. Z hlediska materiálů vložky volíme nejspíše mezi keramickou a kovovou nebo, při nízkých teplotách spalin, plastovou vložkou. Keramická vložka vykazuje delší životnost, kovová nebo plastová na druhé straně jednodušší montáž. Důležitým bodem je volba správného průměru vložky. Průměr komína musí odpovídat spotřebiči, který je k němu připojen stejně tak, jako při stavbě komína nového. 

Pokud je rozměr stávajícího průduchu nedostatečný pro umístění komínové vložky potřebného průměru, může se provést jeho vyfrézování. Současné technologie umožňují většinu prací spojených s frézováním a vložkováním provádět shora s minimálním zásahem do vnitřní části objektu.

Oprava nadstřešní části

V některých případech bývá půdní nebo nadstřešní část komína natolik poškozená, že nezaručuje bezpečnou statickou funkci. V takovém případě je nutno provést její opravu nebo obnovu. Technologie se volí tak, aby navazovala na stávající konstrukci komína. Často bývá tato oprava spojena i s vložkováním komínového průduchu po celé výšce, pokud je to nutné.

Celková rekonstrukce

Mohou nastat případy, kdy výsledkem posouzení je, že komín se nachází v natolik špatném stavu, že by se jeho oprava nevyplatila. Pak je třeba jej zbourat a postavit celý znovu. Jedná se o krajní řešení, ale v případě, že je ohrožena statika celého tělesa, potom nutnost.

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.