Komíny – označování, revize, kontrola

Revizní štítek nalepený na vnitřní straně komínových dvířek

Každá dokončená spalinová cesta musí být zhotovitelem označena komínovým štítkem se zatříděním; u systémových komínů je součástí dodávky. Před uvedením do provozu musí být vždy provedena její revize, a to i v případě připojení provizorního spotřebiče, který slouží k temperování nedokončené stavby. Provoz bez revize představuje ztrátu záruky a v případě požáru nebo jiné škodní události také odstoupení pojišťovny od smluvního plnění náhrady škody.

Vyplněný revizní štítek je nalepen technikem na vnitřní stranu komínových dvířek.

Revizní štítek
Revizní štítek

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.