Komíny – úvod

Cílem kvalitního projektu budovy, určené pro pobyt lidí, je mimo jiné komfortní zajištění jedné ze základních potřeb člověka – tepla. Důležitou roli zde stále představuje komín. Konstrukce komínů prošla dlouhým vývojem od dřevěných trub vymazaných hlínou přes zděné jednovrstvé komíny až po dnešní vícevrstvé ucelené systémy s komínovými vložkami z keramických, kovových nebo plastových materiálů. První zákonné předpisy pro stavbu komínů byly uvedeny ve Stavebním řádu pro Prahu, dnes jsou požadavky na spalinové cesty a komíny specifikovány souborem evropských technických norem.

Pro správný návrh a provádějí komínů je zapotřebí dodržet následující důležité body:

  • Dodržení technických požadavků v daných normách
  • Správný výběr a provedení komínového systému
  • Požární a provozní bezpečnost
  • Řádný návrh spalinové cesty 

Technické normy

  • ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
  • ČSN EN 1443 Komíny – Obecné požadavky

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.