Komíny – základní pojmy

Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy.

Ústí komína místo, ve kterém spaliny opouštějí komínový průduch, popř. průduch komínového nástavce, a vstupují do volného ovzduší

Kouřovod konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem

Komínový průduch dutina v komínové vložce (nebo dutina ohraničená stěnou komínového průduchu) určená k odvodu spalin do volného ovzduší

Spotřebič paliv zařízení, v němž vznikají spaliny, které musí být odvedeny do volného ovzduší

Půdice nejnižší místo komínového průduchu, společného sběrače, otvorů (vybíracího, vymetacího, čisticího, kontrolního a sopouchu) a komínového pláště

Celková výška komína výška komína od jeho základu po ústí

Účinná výška komínového průduchu – rozdíl výšek mezi osou sopouchu a ústím komína

Neúčinná výška komínového průduchu – rozdíl výšek mezi půdicí komína a osou sopouchu

Popis jednotlivých částí společného komínu
Popis jednotlivých částí společného komínu

Samostatný komín komín, do něhož je připojen kouřovodem pouze jeden spotřebič

Společný komín komín, do něhož je připojeno více spotřebičů z jednoho podlaží (společný komín pro jedno podlaží) nebo více podlaží nad sebou (společný komín pro více podlaží nad sebou)

Grafické znázornění samostatného komínu a různého provedení společných komínů
Grafické znázornění samostatného komínu a různého provedení společných komínů

Vzduchový průduch, Přívodní vzduchový průduch samostatný nebo společný průduch pro přívod vzduchu k uzavřeným spotřebičům vedený od místa nasávání až do uzavřeného spotřebiče.

Odvětrání komínu
Odvětrání komínu

Otvory v komínech

Sopouch konstrukční díl komína, do kterého je napojen kouřovod. Zpravidla je vytvořen tvarovkou ve formě T-kusu; u spalinových cest spotřebičů na plynná paliva v tlakové třídě P a H to může být i patní koleno.

Vymetací otvorkonstrukční díl komína pro spotřebiče na kapalná nebo pevná paliva, umožňující jejich vymetání a čištění z půdního prostoru nebo ze střechy.

Vybírací otvorkonstrukční díl komína, který slouží k vybírání pevných částí spalin z půdice průduchu komínového průduchu spotřebičů na pevná a kapalná paliva.

Kontrolní otvor konstrukční díl kouřovodu nebo komína umožňující jejich kontrolu a čištění

Čistící otvor konstrukční díl komína nebo kouřovodu spotřebičů na kapalná nebo pevná paliva umožňující jejich čištění a vypalování

Měřící otvorkonstrukční díl kouřovodu nebo komína sloužící pro možnost odběru plynných vzorků spalin - vstup pro sondu měřícího přístroje

Otvor pro tlakové vyrovnání otvor spojující komínový a vzduchový průduch nad jejich půdicí

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.