Komíny – třídění

V současné době je na trhu celá škála spotřebičů paliv a každý takový spotřebič vyžaduje odpovídající komín. Kotel na pevná paliva vyžaduje komín pro vysokou teplotu spalin s odolností při vyhoření sazí, kondenzační kotel na plynné palivo zase vyžaduje komín odolný proti vlhkosti a kondenzátu.

Příklad označení
T400 N1 W 2 G50
Komíny jsou proto dnes klasifikovány podle následujících (základních) parametrů:
 • Teplotní třída (maximální teplota spalin) T400
 • Tlaková třída (N – podtlak, P – přetlak) N1
 • Třída odolnosti proti působení kondenzátu (W – mokrý, D – suchý provoz) W
 • Třída odolnosti proti korozi 2
 • Třída odolnosti při vyhoření sazí + vzdálenost od hořlavých materiálů v mm (G – odolný, O – není odolný při vyhoření) G50

Třídění komínů podle způsobu výroby a montáže

 • Systémový komín Schiedel Absolut
  Systémový komín Schiedel Absolut
  Systémové: z dílů jednoho výrobce, který přebírá odpovědnost za komín jako celek
 • Individuální: postaven na staveništi z různých dílů, odpovědnost přebírá zhotovitel

Systémové komíny

Návrh a stavbu výrazně zjednodušují systémové komíny. Systémové komíny jsou certifikovanými výrobky s jednoznačným zatříděním. Systémový komín má vyřešeny konstrukční i funkční detaily a také definován způsob montáže. Stavba, pokud probíhá v souladu s montážními pokyny výrobce, je rychlá a bezproblémová. Stejně tak připojení spotřebiče a revize je zde rutinní záležitostí. V praxi jsou dnes nejběžnější keramické systémy (tj. komíny s vnitřní keramickou vložkou) nebo lehké třívrstvé systémy.

Třídění komínů podle materiálu

(U komínů je rozhodující materiál vnitřní vložky)

 • Keramické
 • Kovové
 • Plastové 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.