Šikmé a strmé střechy – názvosloví

Názvy šikmých a strmých střech

Na níže uvedených obrázcích jsou uvedeny různé typy šikmých a strmých střech.

Sedlová střecha
Sedlová střecha
Valbová střecha
Valbová střecha
Polovalbová střecha
Polovalbová střecha
Stanová střecha
Stanová střecha
Pultová střecha
Pultová střecha
Mansardová střecha
Mansardová střecha

Názvy částí šikmých a strmých střech

  • Hřeben – vrcholová průsečnice dvou střešních ploch, která je rovnoběžná s půdorysnou plochou a od které střešní plochy sestupují
  • Nároží – vnější šikmá průsečnice dvou sousedních ploch, od které střešní plochy sestupují.
  • Úžlabí – vnitřní šikmá průsečnice dvou sousedních ploch, do které střešní plochy sestupují.
  • Štítová hrana – boční okraj střešní plochy, sklonitá spojnice hřebene s okapní hranou.
  • Okapní hrana – spodní okraj střešní plochy.
  • Pultová hrana – horní okraj pultové střechy.
Hřeben
Hřeben
Nároží
Nároží
Úžlabí
Úžlabí
Štítová hrana
Štítová hrana
Okapní hrana
Okapní hrana
Pultová hrana
Pultová hrana

Názvy vikýřů

Často se prostory pod střechou využívají k bydlení. Aby byl v těchto prostorách zajištěn dostatek denního světla, zřizují se ve střešních plochách vikýře nebo se do střešních ploch osazují střešní okna.

Vikýře mají různé tvary a tomu odpovídající různé názvy:

Sedlový vikýř
Sedlový vikýř
Valbový vikýř
Valbový vikýř
Polovalbový vikýř
Polovalbový vikýř
Štítový vikýř
Štítový vikýř
Pultový vikýř
Pultový vikýř
Trapézový vikýř
Trapézový vikýř
Napoleonský klobouk
Napoleonský klobouk
Volské oko
Volské oko

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.